Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก [ วันที่ 06/03/2562 ]
ลดภัยสิ่งแวดล้อม

  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" มี 5 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 2.ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3.ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4.งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5.กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved