Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก [ วันที่ 11/07/2561 ]
คนไทยราว 20 ล้านคนติดเชื้อวัณโรค-ป่วยใหม่ 1.2 แสนต่อปี

คนไทยราว 20 ล้านคนติดเชื้อวัณโรค ป่วยรายใหม่ 1.2 แสนรายต่อปี เข้าสู่ ระบบรักษาแค่ 60% ตายปีละ 12,000 ราย เฉพาะ กทม.พบผู้ป่วยใหม่ราว 14,000 คน ตั้งเป้าปี 78 ปลดล็อกออกจากปัญหาสาธารณสุขไทย
          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ในการเสวนา หัวข้อ "โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค" จัดโดยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นพ.อรรถ นานา นายกกรรมการบริหารสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องค์การอนามัยโลก หรือ ฮู (ระบุว่าไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่ยังมีปัญหาวัณโรค)
          ทั้งนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อวัณโรคราว 20 ล้านคน ถือเป็นวัณโรคระยะแฝง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคหากภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง ขณะที่มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ถึง 120,000 รายต่อปี เสียชีวิตปีละ 12,000 ราย มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาราว 80,000 คน ยังหายจากระบบการรักษาอีก 40,000 คนที่ยังอยู่ในชุมชน ขึ้นรถไฟฟ้า เดินศูนย์การค้าและใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป
          โดยหากรักษาในครั้งแรกจะมีค่ารักษาราว 2,000 บาทต่อคน แต่หากรักษาครั้งที่ 2, 3 แล้วมีเชื้อดื้อยาค่ารักษาจะเป็นหลักแสนบาทต่อคน และหากรักษาในระยะที่เชื้อดื้อยาเกือบทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายราว 2 ล้านบาทต่อคนและโอกาสหายน้อยลง โดยมีเป้าหมายยุติวัณโรคในปี 2578
          ทั้งนี้ สมาคมปราบวัณโรคฯ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรคปี 2561(TB Grant 2018) จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1 แสนบาท เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและคิดหานวัตกรรมในการควบคุมวัณโรคที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดรับสมัครขอทุนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
          นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่กทม.มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 14,000 คนต่อปี มีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในระบบราว 11,000 คนต่อปี ยังหายไปราว 2,000-3,000 คน ส่วนอัตราผลการรักษาสำเร็จ 79.54% จากเป้าหมายมากกว่า 85% ซึ่งสาเหตุสำคัญมี 2 ข้อ ได้แก่ 1.ขาดยา 11.30% และ 2.โอนออกจาก กทม. 4.69% สำหรับผู้ป่วยเป็นวัณโรคจำเป็นต้องรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องทุกเม็ดทุกมื้อตลอด 6 เดือนจนหายขาด
          พญ.ผลิน กมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การยุติวัณโรค เป็นวาระชาติ ซึ่งมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมุ่งเน้น เรื่องการค้นให้พบ จบที่หาย จึงต้องดำเนินมาตรการตามยุทธศาสตร์ คือ 1.ค้นหาผู้ป่วยและคนระยะแฝง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ในเรือนจำ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2.รักษาให้หาย 3.พัฒนาระบบส่งต่อเพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนหาย 4.พัฒนาบุคลากร 5.ศึกษาวิจัยวัคซีนและนวัตกรรมในการป้องกันและรักษา โดยหวังว่าหากได้มีการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์นี้จะลดอุบัติการณ์วัณโรค ลงได้จาก 172 คนจากประชากร 1 แสนคน เป็น 88 คนจากประชากร 1 แสนคน เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ คนที่ติดเชื้อวัณโรคแล้ว 100 คน จะมีเพียง 10 คนเท่านั้นที่จะป่วยเป็นวัณโรค ส่วนอีก 90 คนมักไม่มีอาการป่วย
          อนึ่ง ผู้ที่มีอาการไอเกิน 2 สัปดาห์แล้วไม่หาย หรือไอเป็นเลือด เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หากพบว่าเป็นวัณโรคสามารถรักษาให้หายได้

 pageview  1147341    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved