Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 07/11/2562 ]
ศูนย์เช็กสุขภาพอัจฉริยะ

  เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ "สถานีใส่ใจ" (Smart Preventive Healthcare) ให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์ และรับยา ลดแออัดโรงพยาบาล ในปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง จ.สระแก้ว เป็นที่แรกในประเทศไทย
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษมกล่าวว่า โครงการศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อสถานีใส่ใจ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และรพร.สระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชน ให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเป็นช่องทางพบแพทย์ และรับยา ลดความแออัดโรงพยาบาล ปัจจุบันนำร่อง 2 แห่ง คือ รพร.สระแก้ว และรพร.บ้านดุง เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
          สำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพ "สถานีใส่ใจ" แห่งนี้ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. มีพยาบาลจาก รพร.สระแก้วมาประจำ มีบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะ สุขภาพ 2.บริการระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลระหว่างศูนย์ดูแล สุขภาพฯ กับแพทย์ที่รพร.สระแก้ว 3.บริการตู้จำหน่ายยาสามัญ ประจำบ้าน 4.บริการล็อกเกอร์เก็บยา และ 5.แอพพลิเคชั่นใส่ใจ นัดหมายแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 pageview  1172997    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved