Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 02/05/2562 ]
สธ.อบรมใช้สารสกัดกัญชา

 'หมอ-ทันตะ-เภสัช'เข้าร่วมคึกคัก
          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้เปิดอบรม "การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์" ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสำคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ จึงได้จัดหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 200 คน มีความรู้ความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
          นพ.สมศักดิ์กล่าวต่อว่า โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้-จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ กลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.แพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม 3.เภสัชกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
          นพ.สมศักดิ์กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้กรมการแพทย์จะจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรุ่นต่อไป (รุ่นที่ 2) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในวันที่ 10 พ.ค. 2562 บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-6245 สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dms.moph.go.th
          บรรยายใต้ภาพ
          คึกคัก  - บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ของกรมการแพทย์ มีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ผ่านการอบรมสามารถขออนุญาตอย. ในการเป็นผู้สั่งใช้-จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาเข้าร่วมคึกคัก ที่โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 pageview  1172997    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved