Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 02/04/2562 ]
รักษามะเร็งกระดูกครบวงจร

  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ เป็นมะเร็งชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากมารับการรักษาเร็ว โดยมีอุบัติการณ์การเกิดโรคประมาณ 8.7 ต่อประชากร 1 ล้านคน ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด มักจะเกิดในเด็กวัยเรียน ทำให้เด็กเหล่านี้เสียโอกาสต่างๆ รวมทั้งพิการหรือเสียชีวิตได้ โรคนี้ไม่มีอาการเฉพาะแต่จะมีอาการเริ่มต้นคือปวด คลำได้ก้อน ส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณรอบเข่า สะโพก หรือหัวไหล่ ผู้ป่วยควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจาย ปัจจุบันการรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการผ่าตัด จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปี ร้อยละ 60 ถ้ายังไม่มีการกระจายตัวของมะเร็ง
          นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวว่า มะเร็งกระดูกปฐมภูมิชนิดที่พบบ่อยที่สุดมีชื่อว่า Osteosarcoma ซึ่งมีขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษาที่ซับซ้อนและใช้เวลา โรงพยาบาลเลิดสิน ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดระบบการวินิจฉัย และการรักษาให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ภายใต้โครงการ Lerdsin Osteosarcoma Fast Track (LOFT) เพื่อให้การรักษามะเร็งกระดูกปฐมภูมิแบบครบวงจร ภายใต้คติ "เร็ว รอด ปลอดภัย ให้โอกาส" ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต มากที่สุด
          กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้จัดกิจกรรม LERDSIN SARCOMA DAY 2019 โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายหรือเพื่อนที่รู้ใจให้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเด็กวัยเรียน ผู้ป่วยและญาติจะได้รับความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งกระดูก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วยกันเอง รวมถึงประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง
          นพ.สมพงษ์กล่าวต่อว่า อุปสรรคในการรักษา ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงการผ่าตัดมะเร็งกระดูกเพื่อรักษาแขนขาให้ผู้ป่วย ซึ่งมักทำโดยการตัดกระดูกและข้อต่อส่วนที่เป็นมะเร็งออก และใส่กระดูกและข้อโลหะทดแทน ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วย ในผู้ป่วยบางรายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาจจำเป็นต้องผ่าตัดโดยใช้วิธีอื่นที่ทำให้ข้อต่อใช้งานไม่ได้ หรือในบางกรณีอาจต้องตัดแขนหรือขาที่เป็นโรคออก ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการกลับไปทำงาน หรือดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงปกติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการรักษาที่ดี เพิ่มโอกาสรอดชีวิต เติมคุณภาพชีวิตให้คืนมา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กลับคืนมาแก่ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกได้ที่ "กองทุนมะเร็งกระดูก" มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน โทรศัพท์ 0-2235-7337

 pageview  1162528    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved