Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 06/10/2564 ]
ชัยวุฒิ เร่งศึกษาดันบุหรี่ไฟฟ้าถูกกม.

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายชัยวุฒิ ธนา คมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยกรณีการสนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายว่า เครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ 67 ประเทศทั่วโลกมีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ สหรัฐอเมริกา จีน แม้แต่มาเลเซีย เพราะถือว่าเป็นยาสูบที่มีความอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง บุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่า เพียงแต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับ เรื่องนี้ตนกำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ว่าติดขัดเรื่องอะไร เพราะหากทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้จะสามารถลดอันตรายให้กับผู้สูบ เพราะบางคนไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม แต่ปัจจุบันเหลือคนสูบบุหรี่อีกเกือบ 10 ล้านคน ดังนั้นหลายประเทศจึงยอมรับว่าหากมีบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากกว่า เรื่องนี้ขอศึกษาข้อกฎหมายก่อน นอกจากนี้ปัจจุบันทราบว่าโรงงานยาสูบและผู้ปลูกยาสูบมีรายได้ลดลง เพราะคนนิยมไปสูบบุหรี่นำเข้า หรือบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามา ดังนั้นถ้าสามารถนำยาสูบที่ปลูกในประเทศมาผลิตบุหรี่ไฟฟ้าได้จะสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงงานยาสูบและเกษตรกรได้ รวมทั้งส่งออกได้ด้วย อย่างไรก็ตาม อยู่ที่ว่าจะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้มากน้อยแค่ไหน สุดท้ายถ้าไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็จะเกิดปัญหาภายในประเทศและเสียหายในอนาคตได้
          วันเดียวกัน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นำโดย  พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วย นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมออกแถลงการณ์ "ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้กลุ่มวิชาชีพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า" โดย พญ.สมศรี กล่าวว่า ในฐานะแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา และบุคลากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เครือข่ายพระสงฆ์ ศิลปินดารา มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนรัฐบาลไทยห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้ว ในหลักการที่ว่า "หน้าที่หลักของรัฐบาลคือการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะจากสินค้าเสพติดที่ทำลายสุขภาพ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบชนิดใหม่ๆ" เพราะเมื่อประชาชนเกิดการเสพติดยาสูบเหล่านี้แล้ว ส่วนใหญ่จะเสพติดไปตลอดชีวิต ประสบการณ์จากยาสูบชนิดเดิม ครึ่งหนึ่งของคนที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ จะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งประเทศไทยมีคนที่เสียชีวิตจากยาสูบปีละกว่า 6 ล้านคน

 pageview  1209923    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved