Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/07/2564 ]
กรมการแพทย์เผยสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้

 กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพในพระภิกษุสงฆ์ให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน หลังพบสถิติการเข้ารับการรักษาของพระภิกษุสงฆ์ด้วยอาการอาพาธจากโรคเบาหวาน พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดมี สาเหตุหลักจากการถวาย ภัตตาหารเพลจากพุทธศาสนิกชน ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ เล็งเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการ หวังช่วยลด จำนวนพระภิกษุสงฆ์อาพาธจากโรคเบาหวานได้
          นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถิติของ โรงพยาบาลสงฆ์ พบพระภิกษุสงฆ์อาพาธเข้ารับการรักษาด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปี 2563 พบพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวาน จำนวน 2,133 รูป ซึ่งเป็นโรคที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูง จากการที่ตับอ่อนมีความบกพร่องในการสร้างอินซูลิน หรือมีความผิดปกติของการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือมีความบกพร่องทั้งสองร่วมกัน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดพลังงานได้ ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพ และเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนจาก เบาหวานได้ เช่น โรคตา จอประสาทตาเสื่อม โรคไตเสื่อม ไตวาย เป็นต้น
          นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าว เพิ่มเติมว่า สาเหตุการอาพาธด้วยโรคเบาหวานของพระภิกษุสงฆ์นั้นมาจากพฤติกรรมการฉันภัตตาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายนั้น ส่วนใหญ่เน้นหนักรสชาติ หวาน มัน เค็ม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ประกอบกับพระภิกษุสงฆ์อยู่ในสถานภาพที่ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น ซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่ คือ หิวน้ำบ่อย ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย หิวบ่อย น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้อทางผิวหนัง แผลหายช้า เป็นต้น ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด จำกัดปริมาณการฉันภัตตาหารรสหวาน น้ำปานะ ที่มีน้ำตาลสูง ขณะที่พุทธศาสนิกชน ควรจัดสรรการถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม
          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ได้พัฒนาการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมีคลินิกเบาหวาน เปิดให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรคเบาหวาน ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โทร.02-6409537 ต่อ 5213

 pageview  1182104    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved