Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 25/05/2564 ]
กินเห็ด ระวัง พิษ

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทาน "เห็ด" ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการ รับประทานเห็ดพิษ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-วันที่ 16 พฤษภาคม พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 121 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งโรคดังกล่าวจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคมตุลาคม) ของทุกปี โดยจากข้อมูลย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2563) พบผู้ป่วยเฉพาะในเดือนมิถุนายน จำนวน 235, 173, 878, 202 และ 528 ราย ตามลำดับ
          คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน และช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งเห็ดหลายชนิดจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ
          ทั้งนี้ เห็ดป่า มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้ และเห็ดพิษที่ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งเห็ดดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก อาจทำให้สับสนได้ โดยทั่วไปประชาชนมักจะเก็บเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเห็ดที่ขึ้นใกล้ที่พักอาศัยมารับประทาน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่พบการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ คือ การขาดประสบการณ์ในการสังเกตชนิดของเห็ด และการจำแนกชนิดของเห็ดที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ หรือการรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น และเห็ดพิษไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน หากเก็บเห็ดมารับประทานแล้วพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ซึ่งเกิดภายหลังการรับประทานภายใน 6-24 ชั่วโมง หากเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดภาวะไตวาย ตับวายจนทำให้เสียชีวิตได้
          หากผู้ใดรับประทานเห็ดและมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรรีบปฐมพยาบาลด้วยการทำให้อาเจียนเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด และทำการช่วยดูดพิษจากผู้ป่วย โดยใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน (activated charcoal) แล้วดื่ม 2 แก้ว โดยแก้วแรก ให้ล้วงคอให้อาเจียนออกมาเสียก่อน แล้วจึงดื่มแก้วที่ 2 แล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมาอีกครั้ง แล้วจึงรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด พร้อมกับตัวอย่างเห็ดพิษหากยังเหลืออยู่ หากผู้ป่วยอาเจียนออกยาก ให้ใช้เกลือแกง 3 ช้อนชา ผสมน้ำอุ่นดื่ม จะทำให้อาเจียนได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากอาจทำให้สำลักเข้าปอดได้   ดังนั้น ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดจากธรรมชาติมารับประทานในช่วงนี้ ควรเลือกเห็ดที่มาจากการเพาะพันธุ์ขาย เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง มารับประทานเพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงเห็ดจากธรรมชาติ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเห็ด ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 1367 หรือสายด่วน 1422

 pageview  1180567    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved