Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 18/02/2564 ]
เนอร์สเซอรี่60%เด็กงอม ฟันผุ

 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่กรมอนามัย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ขยับแปรง 2 นาที" ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ว่า ข้อมูลเมื่อปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรเด็กอายุ 2-6 ปี 3.4 ล้านคน คิดเป็น 5% ของประชากรทั้งหมด เด็กเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นับเป็นสถานที่สำคัญในการดูแลสุขภาพเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ซึ่งในส่วนของสุขภาพในช่องปากก็มีส่วนสำคัญมาก โดยจากการศึกษาของกรมอนามัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก มีโอกาสที่จะพัฒนาการสมวัยต่ำกว่าเด็กที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 1.43 เท่า และพบพัฒนาการด้านภาษาช้า ไม่กล้าสื่อสารกับผู้อื่น เพราะออกเสียงไม่ชัดเจน หรือกำลังเจ็บปวดจากปัญหาในช่องปาก นอกจากนี้เด็กที่มีฟันน้ำนมผุ เมื่อโตขึ้นมักพบว่ามีฟันแท้ผุไปด้วย
          "ดังนั้นกรมอนามัยจึงทำโครงการส่งเสริมให้เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ให้นาน 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน และเป็นการให้เวลาฟลูออไรด์ในยาสีฟันจับกับผิวเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ เมื่อเด็กแปรงฟันเป็นประจำจะเคยชินกับการมีสภาพช่องปากสะอาด" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
          ด้าน ทพญ.วรางคนา เวชวิธี รอง ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ปี 2560 พบเด็กอายุ 3 ปีมีปัญหาฟันผุ 52.9% และเด็กอายุ 5 ปี 75.6% กว่า 27.5% เคยปวดฟันรุนแรงจนส่งผลต่อการรับประทานอาหาร และจากการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กกว่า 2,500 แห่ง พบว่า 60% มีปัญหาฟันผุ และพบว่ากว่า 300 แห่ง ยังไม่มีสถานที่แปรงฟันที่แยกเป็นสัดส่วน ที่เหมาะสม.

 pageview  1177493    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved