Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 08/01/2564 ]
กรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชน

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกับสื่อมวลชนเมื่อช่วงปีใหม่ว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความห่วงใยสุขภาพประชาชน อยากให้ทุกคนที่เดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ ปลอดโรคและปลอดภัย  รวมถึงได้มอบแนวทางให้แก่ อสม. ในการคัดกรองและสังเกตอาการผู้เมาสุราในชุมชน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ออกไปสู่ท้องถนน อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยพบร้านค้ามีการกระทำผิดทั้งการขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย รวมถึงการขายให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านมา 3 วัน มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดไปแล้ว 64 ราย

 pageview  1176777    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved