Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 29/09/2563 ]
อสม.ติวเข้มรับมือโควิด-19

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคกลางเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ที่ รร.ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี โดยมี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเพื่อให้ อสม.เตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักในการป้องกันตนเองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นที่ผ่านมา อสม.มีผลงานโดดเด่น ด้านสุขภาพมีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับยกย่อง และชื่นชม.

 pageview  1175260    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved