Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 30/09/2563 ]
ดันไทยฮับนวัตกรรมผู้สูงวัยอาเซียนตลาดสินค้า บริการ 1แสนล. บูม

 ผู้จัดการรายวัน360 - ตลาดสินค้าและบริการผู้สูงอายุทั้งระบบเฟื่องฟู มูลค่าทะลุกว่า 107,000 ล้านบาทต่อปี และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว ชี้ปี 2021 เทคโนโลยี นวัตกรรมถูกกระตุ้นให้พัฒนาก้าวกระโดด ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านผู้สูงอายุมากขึ้น "นีโอ" จัดงาน InterCare Asia 2020 พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงวัยแห่งอาเซียน
          นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน InterCare Asia 2020 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020) กล่าวว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนประชากรอยู่ที่  66.5 ล้านคน พบว่ามีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 11.13 ล้านคน คิดเป็น 16.73% ถือว่ามีสัดส่วนมากกว่าจำนวนประชากรเด็กและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง
          จากความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความครอบคลุมอยู่ในทุกธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาว ส่งผลให้ ที่ผ่านมามูลค่าตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีมากถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี
          โดยเทรนด์ธุรกิจที่จะมีแนวโน้มเติบโตสูงในตลาดผู้สูงอายุ  เช่น กลุ่ม Smart Life for Elderly People นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อุปกรณ์ Smart Home อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มอาหาร Care food  เป็นต้น
          บริษัทจึงได้จัดงาน InterCare Asia 2020 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้รวบรวมสินค้าบริการด้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้าง เครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีคลื่นความคิด F.M. 96.5 MHz. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์ในการจัดงาน
          ในงานแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. Lifestyle & Wellness สินค้าและบริการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการและการท่องเที่ยว 2. Aiding Equipment โซนอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยอำนวยความ สะดวกและดูแลด้านความปลอดภัย 3. Medical & Rehabilitation การแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4. Health & Nursing Care การให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างครบวงจร และ 5. Health Food & Supplement อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก อาหารสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ
          รวมทั้งกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจ เช่น โซนประชาสัมพันธ์โครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยกรมธนารักษ์, ภายในงานยังได้นำ หุ่นยนต์น้อง "ดินสอ" จาก CT Asia Robotics และน้อง Genie หุ่นยนต์จาก TA ROBOT มาสาธิตการใช้งานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจาก OPPY Club คอร์สการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เช่นการใช้ YouTube โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
          นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้สนับสนุนในกา รประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่สมาชิก สอท. ที่มีจำนวนมากกว่า 11,000 ราย และเชิญสมาชิกมาออกงานภายใต้คูหาสภาอุตสาหกรรมฯ ภายในงาน InterCare Asia 2020 ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อตอบรับตลาดผู้สูงอายุ และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการพบปะคู่ค้าใหม่ๆ ภายในงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี
          นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ TCEB  กล่าวว่า ทีเส็บให้การสนับสนุนในด้าน hosted buyer program, hygiene management program และ technology tools program เช่น Virtual Meeting Space เพื่อเชื่อมโยงงานสู่โลกออนไลน์ และสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยแพลตฟอร์มการจัดประชุมและแสดงสินค้าออนไลน์ ทีเส็บได้นำนโยบายดังกล่าวมาส่งเสริมในงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงาน InterCare Asia 2020 ที่ NEO เพื่อพัฒนาให้เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรระดับนานาชาติ
          นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายหนึ่งที่จะยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน โดยไทยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้น และด้วยศักยภาพของงาน InterCare Asia 2020 สามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็น รูปธรรมได้ในอนาคต
          นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคม สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุและกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่า ตลาดกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงของไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตของสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 150% จาก 3-5 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีสถานบริการมากถึง 4,000 แห่งทั่วประเทศ.

 pageview  1175260    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved