Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 14/02/2563 ]
หน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนทั่วไปที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ควรสวมหน้ากากผ้าที่สะอาดแทนหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในแหล่งแออัด หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ผู้คนหนาแน่น เพราะสามารถซักให้สะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะ
          พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า จากปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ ขอแนะนำทางเลือกในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้คนแออัด ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะร่วมกันเป็นจำนวนมาก สามารถป้องกันตนเองได้ด้วยการสวมหน้ากากผ้าที่สะอาดแทน ส่วนหน้ากากอนามัยนั้น เหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม โดยข้อดีของหน้ากากผ้าที่แนะนำให้ใช้ นอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่ทั่วไปแล้ว ยังนำมาซักให้สะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อีก ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากากอนามัย เนื่องจากสามารถเย็บใช้ได้เอง ช่วยลดปัญหาขาดแคลน และยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนั้น หลักสำคัญต้องพิจารณาจากสถานการณ์คือ 1.ตนเองไม่สบาย หรือ 2.แพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยโดยไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้นๆ จะสามารถแพร่เชื้อออกมาทางละอองฝอยจากการพูด ไอ จามหรือไม่ และ 3.คนปกติที่ต้องเข้าไปในสถานการณ์ที่มีคนหนาแน่นโดยห่างกัน น้อยกว่า 1 เมตร โดยที่ไม่ทราบว่าคนที่ยืนอยู่ใกล้ชิดนั้นป่วยหรือไม่และสามารถจะแพร่เชื้อได้หรือไม่
          ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่ และหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี

 pageview  1174355    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved