Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 24/12/2562 ]
โรคฉี่หนู

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ที่ 51 ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 ให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนู
          ทั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในประเทศไทย สำหรับปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 15 ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วยรวม 2,070 ราย เสียชีวิต 28 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วย ต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ระนอง พังงา ศรีสะเกษ ยโสธร และตรัง
          ส่วนภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพส่วนใหญ่ที่พบโรคนี้ จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์พบว่าเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้ มีผู้เสียชีวิตสงสัยโรคไข้ฉี่หนู จำนวน 2 ราย ในจังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา และพัทลุง จึงพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ขณะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนอาจได้รับเชื้อโรคดังกล่าวจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนได้
          ทั้งนี้ โรคไข้ฉี่หนูมักพบการระบาดในหน้าฝนหรือช่วงที่มีน้ำท่วมขัง โดยสัตว์ที่แพร่เชื้อ ได้แก่ พวกสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู เป็นต้น คนมักติดโรคจากการสัมผัสแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือการดื่มกินอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค
          สำหรับอาการที่พบส่วนใหญ่จะมีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง และปวดกล้ามเนื้อรุนแรง เป็นต้น และอาจทำให้มีอาการรุนแรงเช่น ตับวาย ไตวาย ภาวะการหายใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้
          กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์นำโรค และผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรค ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต เป็นต้น หากมี อาการไข้สูง ร่วมกับปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่อง หลังสัมผัสจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1422

 pageview  1174342    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved