Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 25/12/2562 ]
สธ.ห่วงสุขภาพพระสงฆ์จากฝุ่นจิ๋ว ชวนปชช.ถวาย หน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมาจากผลของไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับฝนทิ้งช่วงและต่อเนื่อง รวมทั้งมีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ฤดูหนาว และอากาศนิ่ง ทำให้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กรมควบคุมมลพิษวัดในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลเพิ่มสงูขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลของโรงพยาบาล (รพ.) สงฆ์พบว่ามีพระภิกษุได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมีอาการอาพาธเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด หลอดลมอักเสบติดเชื้อ และภาวะปอดอับเสบ ส่งผลให้ผู้พระสงฆ์อาพาธต้องนอน รพ.มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว คือ จากเดิมเฉลี่ย 5 รายต่อเดือน (เมษายน-กันยายน) มาเป็น 11 รายต่อเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม) โดยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง
          ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด เนื่องจากการสูดควันและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในช่วงบิณฑบาตตามท้องถนน ชุมชนตลาด โรงงานต่างๆ ทุกวัน รวมถึงการนั่งยานพาหนะที่เปิดโล่ง เช่น การนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟและนอกจากนี้ยังพบว่าพระภิกษุมีอาการหอบกำเริบ ภายหลังการประกอบกิจสงฆ์ และงานต่างๆ ภายในวัด เช่น การจุดธูป การกวาดขยะมูลสัตว์ที่มีจำนวนมากในวัด การเผาขยะมูลฝอย การเผาศพ การก่อสร้างในวัด และไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย จึงนับได้ว่าพระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจยังไม่ได้การรณรงค์ และดูแลให้ความสำคัญในภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รพ.สงฆ์มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพในพระภิกษุอาพาธ โรคปอดเรื้อรัง รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัย บริการส่งยาโรค ประจำตัวไปทางไปรษณีย์ การออกหน่วยเยี่ยมตามวัดต่างๆ ในช่วงที่มีสถานการณ์ค่าฝุ่นเกินเกณฑ์
          "ทั้งนี้ ขอแนะนำให้พระสงฆ์ที่บิณฑบาต รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ตักบาตรตอนเช้าสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และขอเชิญชวนประชาชนทำบุญด้วยการถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อีกทาง หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติจากการได้รับควันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สามารถปรึกษาได้ที่โทร 0-2354-4305 ต่อ 5213 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. หรือโทร 0-2354-4305 ต่อ 5121 ในวันเสาร์อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง" นพ.สมศักดิ์กล่าวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมา ซึ่งเริ่มมาจากผลของไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับฝนทิ้งช่วงและต่อเนื่อง รวมทั้งมีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ฤดูหนาว และอากาศนิ่ง ทำให้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กรมควบคุมมลพิษวัดในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลเพิ่มสงูขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลของโรงพยาบาล (รพ.) สงฆ์พบว่ามีพระภิกษุได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมีอาการอาพาธเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด หลอดลมอักเสบติดเชื้อ และภาวะปอดอับเสบ ส่งผลให้ผู้พระสงฆ์อาพาธต้องนอน รพ.มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว คือ จากเดิมเฉลี่ย 5 รายต่อเดือน (เมษายน-กันยายน) มาเป็น 11 รายต่อเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม) โดยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง

          ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด เนื่องจากการสูดควันและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในช่วงบิณฑบาตตามท้องถนน ชุมชนตลาด โรงงานต่างๆ ทุกวัน รวมถึงการนั่งยานพาหนะที่เปิดโล่ง เช่น การนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟและนอกจากนี้ยังพบว่าพระภิกษุมีอาการหอบกำเริบ ภายหลังการประกอบกิจสงฆ์ และงานต่างๆ ภายในวัด เช่น การจุดธูป การกวาดขยะมูลสัตว์ที่มีจำนวนมากในวัด การเผาขยะมูลฝอย การเผาศพ การก่อสร้างในวัด และไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย จึงนับได้ว่าพระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจยังไม่ได้การรณรงค์ และดูแลให้ความสำคัญในภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รพ.สงฆ์มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพในพระภิกษุอาพาธ โรคปอดเรื้อรัง รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัย บริการส่งยาโรค ประจำตัวไปทางไปรษณีย์ การออกหน่วยเยี่ยมตามวัดต่างๆ ในช่วงที่มีสถานการณ์ค่าฝุ่นเกินเกณฑ์
          "ทั้งนี้ ขอแนะนำให้พระสงฆ์ที่บิณฑบาต รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ตักบาตรตอนเช้าสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และขอเชิญชวนประชาชนทำบุญด้วยการถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อีกทาง หากมีข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติจากการได้รับควันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สามารถปรึกษาได้ที่โทร 0-2354-4305 ต่อ 5213 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. หรือโทร 0-2354-4305 ต่อ 5121 ในวันเสาร์อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง" นพ.สมศักดิ์กล่าว

 pageview  1174343    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved