Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 27/11/2562 ]
เตือนกระดาษเมา-แสตมป์มรณะ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กระดาษเมา กระดาษมหัศจรรย์ หรือ แสตมป์มรณะ เป็นการนำสารแอลเอสดี (LSD) เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทมาหยดลงบนกระดาษที่มีคุณสมบัติดูดซับ (blotter paper) มีลวดลายและสีสันต่างๆ แล้วแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีลักษณะคล้ายแสตมป์ นำมาอมไว้ใต้ลิ้น จะออกฤทธิ์ภายใน 30-90 นาที นาน 8-12 ชั่วโมง ทั้งนี้ สารแอลเอสดีที่อยู่ในกระดาษจะทำให้รูม่านตาขยาย อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ความดันโลหิตสูงและอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น เหงื่อออก นอนไม่หลับ ปากแห้ง ตัวสั่น และเบื่ออาหาร เมื่อเสพสารแอลเอสดีเข้าสู่ร่างกาย ในระยะแรกจะทำให้มีความสุข อารมณ์ดี รู้สึกคึกคัก หลังจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง เห็นภาพหรือเหตุการณ์ในอดีต เกิดอาการหวาดกลัว บางรายอาจทำร้ายตนเอง หรือทำร้ายผู้อื่นและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
          นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวว่า การเสพสารแอลเอสดีจะทำให้ผู้เสพมีปัญหาด้านการรับรู้ การคิดและการตัดสินใจ อาจนำมาซึ่งเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น หากมีการเสพเกินขนาดมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาทางจิตเรื้อรัง เช่น โรคจิตเภท หรือโรคซึมเศร้า เกิดอาการหวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน
          นพ.สรายุทธ์กล่าวว่า ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของกระดาษเมา กระดาษมหัศจรรย์ หรือแสตมป์มรณะ มีพบบ้างในนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะ ผู้ปกครองไม่ตื่นตระหนกแต่ควรเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากประสบปัญหาเกี่ยวสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่ สบยช. จ.ปทุมธานี และ รพ.ธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี

 pageview  1173096    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved