Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 27/11/2562 ]
จิตเวชทางไกล รักษาผู้ต้องขังป่วยจิต

 หากมีโอกาสติดตามข่าวอาชญากรรมความรุนแรงต่างๆ จะพบว่าหลายครั้งผู้ต้องหา ซึ่งต้องกลายเป็นผู้ต้องขังในที่สุดมักมีอาการป่วยทางจิต และมีไม่น้อยที่เมื่อ พ้นโทษมาแล้วก็กลับไปก่อเหตุซ้ำ ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ จึงได้ชูแนวคิด Smart Hospital บริการแบบไร้เขตแดน เปิดระบบการแพทย์จิตเวชทางไกล ตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตผ่านระบบวิดีโอคอล เพิ่มความปลอดภัย โดยนำร่องที่เรือนจำกลางนครราชสีมาแห่งแรก เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 และดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนหลังพ้นโทษ เพื่อป้องกันการ กระทำผิดซ้ำ ล่าสุดมีผู้ต้องขังป่วยจิตขึ้นทะเบียนรักษา 30 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภท และซึมเศร้า พร้อมขยายผลเรือนจำทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมาในระยะที่ 2 ภายในปีหน้า
          โดยเมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาล (รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 'การใช้ระบบการแพทย์จิตเวชทางไกล หรือ เทเล ซายไคตรี้ เมดดิซีน' (Tele psychiatry medicine) ดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและป่วยทางจิต ร่วมกัน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยเรือนจำกลางนครราชสีมา กรมราชทัณฑ์ จ.นครราชสีมา โดย สมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดย นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
          นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯกล่าวว่า การจัดระบบบริการการแพทย์จิตเวชทางไกลครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาทางจิตได้สูงกว่าประชาชนทั่วไปหลายเท่าตัว ให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลจิตเวชฯ ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางได้เชื่อมต่อเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบสมาร์ท ฮอสปิตอล (Smart hospital) ระหว่างรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯกับเรือนจำกลางนครราชสีมา และจะจัดจิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ทำการตรวจรักษาผู้ต้องขังในเรือนจำกลางฯ ที่ป่วยทางจิตผ่านทางระบบวิดีโอคอล (Video Call) ร่วมกับฝ่ายการแพทย์ของเรือนจำกลางฯ ดูแลครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยที่เรือนจำกลางฯ มีผู้ต้องขังประมาณ 4,000 กว่าคน ในจำนวนนี้ป่วยทางจิตและขึ้นทะเบียนรักษารวม 30 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภท และซึมเศร้า
          สำหรับกลุ่มผู้ป่วยทางจิตที่มุ่งเน้นมี 2 กลุ่มคือ ผู้ป่วยเก่าที่มีอาการทางจิตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและกลุ่มผู้ป่วยที่ รับยาเดิมครบ 1 ปี ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด เพื่อให้จิตแพทย์ประเมินอาการและปรับแผนการรักษาให้ เหมาะสมผู้ต้องขังที่ป่วยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลจิตเวชฯ โดยบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จากนั้นโรงพยาบาลจิตเวชฯ จะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยกินอย่างครบถ้วน และเมื่อผู้ป่วย พ้นโทษซึ่งมีเฉลี่ยเดือนละ 1-2 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะ ดำเนินการจัดระบบการดูแลต่อเนื่องเหมือนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป โดยสถานพยาบาลในพื้นที่ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนลงไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะจัดทีมไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุก 1 เดือนหรือตามความจำเป็น ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลจิตเวชฯ ได้เชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แบบออนไลน์ภายใต้ระบบสมาร์ทเซอร์วิส (Smart service) กับสถานพยาบาล ทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว  หากผู้ต้องขังมีภูมิลำเนานอกเขตจังหวัดนครราชสีมา ก็จะมีระบบการส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
          "ผลดีของระบบการแพทย์จิตเวชทางไกลในเรือนจำ เป็นการใช้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มาลดข้อจำกัดต่างๆ ในงานบริการตามนโยบาย ของกรมสุขภาพจิต จะช่วยให้ผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตได้รับการดูแลรักษาจนหายขาดหรือทุเลา ป้องกันการก่อความรุนแรง ปัญหาขาดยา และป้องกันการก่อคดีซ้ำจากอาการป่วยทางจิต เพิ่มความปลอดภัย ลดภาระเจ้าหน้าที่เรือนจำ เนื่องจากการพาผู้ต้องขังออกนอกสถานที่ 1 คน จะต้องใช้บุคลากร 3-4 คน"  นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว
          นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่ออีกว่า โรงพยาบาลจิตเวชฯจะประเมินผล ใน 6 เดือน จากนั้นจะขยายผลในเรือนจำทั้งจังหวัดที่เหลืออีก 5 แห่งในระยะที่ 2 คือ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่, เรือนจำอำเภอสีคิ้ว, เรือนจำกลางคลองไผ่, ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ภายในปี 2563 และในระยะที่ 3 จะ ขยายผลในเรือนจำในเขตนครชัยบุรินทร์อีก 3 จังหวัด คือ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ซึ่งมีจังหวัดละ 2 แห่งต่อไป

 pageview  1172999    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved