Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/08/2562 ]
ทม.ร้อยเอ็ดรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก KICK OFF รณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือของเทศบาลเมือง (ทม.) ร้อยเอ็ด สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจุรีเวช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ ที่เวทีลานถนนคนเดิน หน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด ประกาศแจ้งเตือนเรื่องไข้เลือดออกระบาด ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 90 ราย และเป็นผู้ที่ติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว 1 ราย จึงทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์  รองนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ออกตรวจและรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะ

 pageview  1173706    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved