Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 06/06/2562 ]
กินเห็ดป่าฤดูฝนเสี่ยงตาย! สสจ.เชียงใหม่แนะป้องกัน

ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายทรงยศ คำชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนที่มีเห็ดป่าออกวางขายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย โดยแนะนำให้ประชาชนบริโภคเฉพาะเห็ดที่เคยรับประทานเท่านั้น หากไม่มีใครเคยนำมากิน ก็ไม่ควรรับประทาน และให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเห็ดให้แน่ชัด เห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรง สามารถทำลายเซลล์ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบสมอง และทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ความตายได้ อาการที่แสดงหลังจากได้รับสารพิษคือ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว
          "เมื่อได้รับสารพิษจากเห็ด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากล้วงคอเพื่ออาเจียนแล้ว การดื่มน้ำคั้นจากใบรางจืดก็สามารถล้างพิษเห็ดได้เบื้องต้น และรีบไปพบแพทย์ในทันที ข้อห้ามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หลังจากบริโภคเห็ดป่าโดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อระบบประสาท อาจทำให้พิษกระจายรวดเร็วขึ้น ถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้" นายทรงยศกล่าว

 pageview  1159640    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved