Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/04/2562 ]
คุมเหล้า วันสงกรานต์ คนดื่ม-ขายระวังติดคุก

 หลังจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเสนอมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับ โดยจะเสนอคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบเพื่อออกเป็นประกาศบังคับใช้
          ปรากฏว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา พล.อ. ฉัตรชัยไม่ได้เข้าร่วมการประชุม แต่มอบให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมแทน
          ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มีมติเลื่อนการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวออกไป ด้วยเหตุผลว่า "ประธานตัวจริงไม่ได้เข้าร่วมประชุม"
          จึงมีมติให้จัดประชุมเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกครั้งในเร็วๆ นี้ ระหว่างนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับผล กระทบต่างๆ หากมีการออกประกาศนี้ว่ามี ข้อดี หรือข้อเสียอย่างไร เช่น
          หากไม่ให้จำหน่าย คนจะเจ็บตายน้อยลงขนาดไหน จากข้อมูลที่แล้วๆ มา หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้าง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครหรือไม่ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนำเสนอกลับเข้าไปใหม่
          อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเสนอห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะยังไม่ชี้ขาด แต่ก็ใช่ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่วันจะไม่มีการควบคุมใดๆ
          เพราะข้อเท็จจริงคือ ณ ปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สามารถเอาผิดกับผู้ที่ดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันสงกรานต์ได้
          ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ เราจะสามารถปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
          ที่ผ่านมา นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระบุว่า จะเน้นควบคุมทั้งผู้จำหน่ายและผู้ดื่ม โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้
          1.เรื่องการจำหน่ายนอกเวลาที่กำหนด ซึ่งใน 1 วัน กฎหมายกำหนดเวลาจำหน่าย 2 ช่วง คือ เวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          2.ห้ามจำหน่ายให้คนเมาและเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากพบมีการกระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          3.ห้ามดื่มบนยานพาหนะ เช่น ขับรถเล่นน้ำและดื่มไปด้วย หรือขับรถไปและแวะดื่มข้างทาง ฯลฯ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          4.ห้ามโฆษณา หรือทำการตลาด และจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ การกระทำเหล่านี้มักพบมากในช่วงเทศกาล หากพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          5.ห้ามจำหน่ายหรือดื่มในสถานที่ควบคุม เช่น สถานที่ราชการ หากพบเห็นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          อีกทั้งยังสามารถเอาผิดตามกฎหมายอื่นๆ ได้ด้วย เช่น พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 หากพบว่ามีการตั้งร้านจำหน่ายแบบชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯด้วย
          นพ.นิพนธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มี พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ก็ได้กำชับถึงเรื่องของการ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมสรรพสามิต ฯลฯ จะต้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจตราการกระทำผิดในสถานที่เสี่ยงต่างๆ อย่างเช่น
          การจัดงานมิดไนต์สงกรานต์ มักจะพบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา หรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามริมทาง ใกล้จุดเล่นน้ำต่างๆ พฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจน
          "การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้างทางผิดกฎหมายชัดเจน เพราะกรมสรรพสามิตไม่มีการออกใบอนุญาตจำหน่ายชั่วคราว เนื่องจากการขออนุญาตจำหน่ายจะต้องเขียนชัดเจนว่า จำหน่ายโดยใคร จำหน่าย ณ สถานที่ใด เช่น จำหน่ายในร้าน ก็ต้องระบุเลขที่ร้านให้ชัดเจน เป็นร้านประเภทใด ร้านของชำ ร้านสะดวกซื้อ หรือเป็นสถานประกอบการ เป็นต้น หรือหากจำหน่ายตามตลาดนัด ก็ต้องระบุชื่อตลาดนัดให้ชัดเจน ขายล็อกเลขที่เท่าใด และการขออนุญาตให้เวลาในการจำหน่ายเป็นปี จึงไม่มีการอนุญาตให้จำหน่ายชั่วคราวตามข้างทาง หากพบรายใดมีพฤติกรรมเช่นนี้จึงผิดกฎหมายแน่นอน มีโทษปรับ 5,000 บาท" นพ.นิพนธ์กล่าว
          ทั้งนี้ ความเข้มข้นในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันสงกรานต์ปีนี้ จะดำเนินการอย่างทั่วถึงไปในระดับร้านค้าเล็กๆ ในชุมชนด้วย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 pageview  1162436    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved