Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/11/2561 ]
โรคสะเก็ดเงิน

 สะเก็ดเงิน โรคผิวหนังเรื้อรัง อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย การเข้าถึงโรคโดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
          สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันสะเก็ดเงินโลก เพื่อกระตุ้นให้คน ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของโรคที่อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทั้งนี้ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายองค์ความรู้โรคสะเก็ดเงิน จัดทำ E-Book สำหรับประชาชน และสำหรับแพทย์ขึ้น เพื่อสื่อสารความรู้สำคัญ ทั้งในแนวทางการรักษาโรค การดูแลตนเอง เพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้
          แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังให้ความรู้ กล่าวถึงโรคสะเก็ดเงินว่า สะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่ยังไม่ทราบสาเหตุโรคแท้จริงแน่ชัด โดยที่ผ่านมามีการค้นคว้าหาสาเหตุและพัฒนาการรักษาโรค ศึกษาและวิจัยซึ่งก็ทำให้พอทราบว่า โรคสะเก็ดเงินเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง ทำให้การแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังผิดปกติไป
          ส่วนสิ่งใดที่ทำให้เกิดความผิดปกติยังคงต้องศึกษา แต่สิ่งที่สามารถรู้ได้คือ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนกระตุ้นให้อาการของโรคสะเก็ดเงินกำเริบขึ้น ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในเป็นภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยและปัจจัยภายนอกจากสิ่งแวดล้อม ทั้งจาก ภาวะความเครียด การบาดเจ็บของผิวหนัง ฯลฯ
          ปัจจุบันการรักษาโรคสะเก็ดเงิน แม้ไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้ แต่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นได้ โดยการรักษาแบ่งได้ การใช้ยาทาภายนอก, การฉายแสง, การใช้ยารับประทาน และการใช้ยาฉีด โดยแพทย์ผู้ให้ การรักษาจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของอาการผู้ป่วยแต่ละราย
          นอกจากนี้ การดูแลตนเองเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินยังเป็นอีกสิ่งสำคัญ โดยผู้ป่วยควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติและช่วยไม่ให้อาการโรครุนแรงมากขึ้น ดังเช่น พักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากภาวะนอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอมีส่วนสัมพันธ์กับการกำเริบของโรคสะเก็ดเงินได้มากถึงร้อยละ 30-40
          หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนเกินไป ทั้งนี้แสงแดดร้อนจัดเกินก็เป็นอันตราย เพราะจะทำให้ผิวหนังอักเสบมากขึ้น ผื่นสะเก็ดเงินเป็นมากขึ้นได้ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี การระคายเคืองต่าง ๆ หรือบริเวณร่างกายที่มีการกด รัด เสียดสี สิ่งเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดอาการผื่นคัน และมีอาการของโรคสะเก็ดเงินกำเริบในเฉพาะส่วนได้ เป็นต้น
          ส่วนหนึ่งจาก ความรู้เรื่องโรคสะเก็ดเงิน สำหรับประชาชน ที่สถาบันโรคผิวหนังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ให้ข้อมูลเพื่อทำให้เข้าใจกับโรคเพิ่มอีกว่า โรคดังกล่าวมีมายาว นาน โดยสมัยก่อนจะเรียกว่า เรื้อนกวาง ทำให้คิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคเรื้อน ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะโรคเรื้อนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดโรคเรื้อนและสามารถติดต่อได้ แต่สะเก็ดเงินไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่ใช่โรคติดต่อ
          สะเก็ดเงินเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก ทุกเพศมีโอกาสเป็นโรคได้โดยมักพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็กและผู้สูงอายุ  อาการของโรคจะมีลักษณะเป็นตุ่ม หรือปื้นแดง บนปื้นหรือตุ่มจะ มีขุยหรือเกล็ดขาวสีเงินติดอยู่ แต่ก็มีสะเก็ดเงินบางชนิดที่เป็นตุ่มหนองผื่น มักเกิดที่ผิวหนังบริเวณที่ถูกเสียดสีบ่อยๆ เช่น บริเวณหนังศีรษะ ข้อศอก เข่า ข้อเท้า หากเป็นมากผื่นอาจลามกระจาย บางรายอาจมีความผิดปกติของเล็บหรืออาการปวดข้อร่วมด้วย
          ทั้งนี้โรคสะเก็ดเงินสามารถดูแลให้อาการสงบลงได้ในบางครั้ง แต่ถ้ามีปัจจัยต่างๆ จากสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกร่างกายมากระตุ้นก็จะทำให้โรคกำเริบขึ้นอีกได้ โรคนี้จึงไม่หายขาด จะเป็นๆ หายๆ อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับการรักษา การปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
          อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น อย่าวางใจ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยนับแต่เนิ่น ๆ.

 pageview  1154880    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved