Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 30/08/2561 ]
ป่วย อีสุกอีใส ต้องระวัง! โรคแทรกซ้อนถึงตาย!ได้

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมเปิดเผยว่า อีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ทำให้ร่างกายเกิดผื่นคัน มีตุ่มนูนขนาดเล็ก หรือตุ่มน้ำใสๆ ทั่วร่างกายส่วนใหญ่มักเกิดบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างไรก็ตามเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และแพร่กระจายได้รวดเร็ว การดูแลคนไข้อีสุกอีใสจึงสำคัญมาก โดยเฉพาะทำให้ลดการแพร่กระจายของโรค และลดภาวะเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจทำให้เสียชีวิต เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1 ปี สตรีตั้งครรภ์ โดยเฉพาะถ้าพบมีไข้ขึ้นสูง หรือเป็นไข้ติดต่อนานกว่า 4 วัน ไอ หอบ เหนื่อย ต้องรีบพบแพทย์
          พญ.มิ่งขวัญวิชัยดิษฐผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์กล่าวว่า เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster virus ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโรคงูสวัด ติดต่อโดยไอ จาม หายใจรดกัน หรือสัมผัสใช้ของร่วมกับผู้เป็นโรค ปกติมีระยะฟักตัว 2-3 สัปดาห์ มักระบาดปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อนเช่นเดียวกับหัด ถ้ามีไข้สูงให้ใช้ยาลดไข้ ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเด็กถึงแก่ชีวิตได้

 pageview  1158001    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved