ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 


        

      

ThaiHealth 2009

 
Prepared by    Institute for Population and Social Research
   Mahidol University
Supported by    Thai Health Promotion Foundation
   (Health Information System Development Programme)

 
          Introduction
               Introduction in ThaiHealth 2009
         10 Health Care System Indicators
               Health Service Delivery
               Human Resources for Health
               Health Information Systems
               Medical Equipments and Technologies
               Health Financing
               Access and Coverage
               Quality and Safety
               Health Equity
               Social and Financial Risk Protection
               Efficiency
         10 Health Issues
               Politics of Polarization - Thais Divided
               Reemergence of Narcotic Drugs due to Political Weakness
               Food Crisis and Fuel Price Crisis : the Poor Suffer the Most
               Crisis Strikes…Thais Are at Risk of Depression and Suicide
               Life Versus Vested Interest: The Government Introduces Compulsory Licensing (CL)
               Based on the Right to Life
               Sexual Harassment at Education Institution: Time for a Systematic Solution
               Milk Contaminated with Melamine Global Vigilance and Thailand ' s Responses
               The Death 54 Burmese and the Fate of the Rohingya : Human Trafficking?
               AIDS Threats Thai Youth Because of Unsafe Sex
               The First Steps of the Nation Health Assembly : Social Innovation in Health Policy
         4 For Notable Thai Contribution to the Health of Thais
               (1) Yasothon Hospital Won the UN Public Service Award for Improving the Delivery of
                Services (2) Participating in Public Movement to Have to First Alcohol Control for
                Health Legislation in Thailand (3) "The Community Nurse" - A New Movement for
                Health Care in the Community, by the Community, for the Community (4) The
                Seventh Year When 99 Percent of Thais Have Access to the Universal Health
                Insurance Coverage
         Special Issue for the Year
               Stop Violence for Well-being of Mankind
         Appendixes
               Appendixes
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 34290 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล