ลงทะเบียนผู้ดูแลข้อมูล

 
 รหัสหน่วยงาน  *รหัสหน่วยงาน 9 หลัก  ตรวจสอบ
 รหัสผ่าน  *กำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ
 ยืนยันรหัสผ่าน
 ชื่อ นามสกุล  *ชื่อสกุลผู้ดูแลข้อมูล
 เบอร์โทรศัพท์   ต่อ   *ที่สะดวกในการติดต่อ
 อีเมล์  *ที่สะดวกในการติดต่อ
 ยืนยันอีเมล์
 
  
 

!!! หากหน่วยงานใดลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับ Email ตอบกลับเพื่อยืนยัน !!!

กรุณาส่งอีเมล์ที่ท่านที่ใช้ลงทะเบียน พร้อมข้อมูล ตามที่ลงทะเบียนไว้

มาที่ karoon@hiso.or.th