สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ    แสดงข้อมูลภาคี   ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    จำนวนผู้ป่วยและตายจากโรคบิด ปี 2553มีข้อมูล
2    จำนวนรถทุกประเภทในประเทศไทยมีข้อมูล
3    พฤติกรรมเสี่ยงในช่วงวันวาเลนไทน์มีข้อมูล
4    อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์มีข้อมูล
5    ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรกำลังจัดทำ