Follow us      
  
เยาวชนรวมตัวก่อตั้งเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมต่อต้านภัยร้ายจาก ICT

กลุ่มเครือข่ายวัยใส ร่วมมือเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก ระดมพลังถ่ายทอดความรู้ไอซีทีสู่เยาวชน “ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงโทษภัย พร้อมละลายพฤติกรรมเสี่ยง”

เห็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ไอซีทีอย่างผิด ๆ ของเยาวชนไทยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นข่าวรายวันซ้ำซากที่เกิดแทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กติดเกม การแชทผ่านเน็ตจนทำให้ถูกล่อลวงเกิดอาชญากรรมทางเพศ หรือการเข้าเว็บต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ เชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนฟังแล้วคงอดกังวลใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ และรอว่าเมื่อไหร่ปัญหาสังคมระดับชาติแบบนี้จะได้รับการสะสาง...


ที่น่าดีใจ คือวันนี้มีกลุ่มเยาวชนทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออก ได้ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของไอซีทีที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก ขยายวงกว้างกระจายการทำงานอยู่ทั่วชุมชน ทำหน้าที่สร้างการรับรู้และใช้สื่อไอซีทีอย่างถูกต้องให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจแฝงมากับโลกไซเบอร์ รวมทั้งตื่นตัวและเฝ้าระวังภัยจากผู้ไม่ปรารถนาดีที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ พร้อมๆไปกับการสร้างวัฒนธรรมการใช้ไอซีทีในทางที่สร้างสรรค์

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันในคร้ังนี้มีทั้งจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี และจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสามพื้นที่เปราะบางของประเทศไทยที่พบภัยคุกคามจากไอซีทีอยู่บ่อยครั้ง เยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้สื่อไอซีทีตามกระบวนการสิทธิเด็กจากเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก หรือ CPP ในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิและการพัฒนาเด็ก ประเทศแคนาดา ร่วมกับองค์การ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานประเทศไทย) และองค์กรพันธมิตรกว่า 50 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้หลักการทำงานที่ไม่เหมือนใคร คือแสวงหาพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และกระจายองค์ความรู้ออกไปสู่ชุมชนต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร. ฟิลลิป คุก ผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิและการพัฒนาเด็ก (IICRD) และเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กจากประเทศแคนาดา ระบุว่า "นอกจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว เรายังได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เราสามารถป้องกันเด็กๆ หลายพันคนให้พ้นจากความเสี่ยงในการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อเทคโนโลยี อาทิ การใช้โทรศัพท์ที่ติด GPS เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ หรือการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นหัวใจของเครือข่ายซีพีพี" ดร. ฟิลลิป กล่าว

นางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานประเทศไทย) หนึ่งในองค์กรพันธมิตรของเครือข่ายซีพีพี สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่า "ในประเทศไทย ยังมีกลุ่มเด็กและผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อไอซีทีและเรียนรู้การใช้งานอย่างปลอดภัย ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเครือข่ายซีพีพี คือ การปกป้องเด็กผ่านการเสริมสร้างให้สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในการป้องกันตนเองให้ได้มากที่สุด องค์การแพลนและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิและการพัฒนาเด็กยังคงทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสื่อไอซีทีและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่ออยู่ในโลกไซเบอร์”

มิ้งค์-ฟองจันทร์ คำฝ้าย ตัวแทนเยาวชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า “สำหรับเมืองชายแดนอย่างอำเภอแม่สายมักจะมีปัญหามากกว่าพื้นที่อื่น เพราะปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเข้าไปเร็วมาก แต่คนในชุมชนกลับไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการใช้ไอซีที ปัญหาส่วนใหญ่ของพื้นที่นี้ คือเยาวชนติดเฟสบุค ติดเกม เกิดการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ เสียการเรียน กลายเป็นเด็กก้าวร้าวและอาจถูกล่อลวงได้ง่าย ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจะมีการแบ่งงานเป็นสองส่วนคือ 1.อบรมให้ความรู้ คือสอนเรื่องการใช้ไอซีทีทั้งในกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ พระและเณร 2.รณรงค์ผลิตสื่อที่ดีมีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สังคม เช่น สื่อวิทยุชุมชน สปอร์ต หนังสั้น วิดีโอ การ์ตูนแอนิเมชั่น ฯลฯ ซึ่งจะมีหลายภาษา เช่น ลาว พม่า เวียดนาม จีน กัมพูชา ไทย โดยหนังสั้นที่เราทำจะให้เยาวชนดำเนินรายการเอง เน้นการนำเสนอข้อคิดเห็นต่างของเยาวชนต่อปัญหาสังคม และอัพโหลดขึ้นยูทูปหรือเฟสบุค เพื่อสื่อสารต่อๆกันในกลุ่มเพื่อน ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นพัฒนาการเกิดขึ้นบ้าง คือเด็กจะไปบอกเล่าต่อให้เพื่อนและครอบครัวฟัง ส่วนรุ่นพี่ก็จะไปสอนรุ่นน้อง เป็นต้น”

เห็นน้อง ๆ กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องชุมชนให้พ้นจากภัยร้ายที่แฝงมากับไอซีที อย่างผู้เสียสละแล้ว อยากขอปรบมือเป็นกำลังใจให้ เพราะอย่างน้อยก็ยังมีเยาวชนไทยที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง ผู้ใหญ่ทราบแล้วหากจะวางเฉยคงไม่ได้แล้วล่ะ …

 ข่าวสารและบทความดีๆจาก : ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

 
pageview  776079    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved