Follow us      
  
โคม่ากับละครโทรทัศน์
 

ละครโทรทัศน์เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก ประเทศตะวันตกมักจะจัดรายการเหล่านี้ไว้ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่แม่บ้านพอจะมีเวลาว่างจากภารกิจบ้าง

แฟนละครหลายคนติดละครราวกับผ้าที่ติดน้ำย้อม ยอมลืมโลก ชั่วคราว สาวจินตนาการไปในห้วงแห่งความฝัน...


อาจารย์นายแพทย์เดวิด คาซาเร็ตต์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาละครโทรทัศน์สหรัฐฯ ในช่วงเวลา 9 ปีเศษ(1 มกราคม 2538 – 15 พฤษภาคม 2548)

ท่านนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทางการแพทย์

อาจารย์ท่านพบว่า ละครโทรทัศน์สหรัฐฯ (คงจะคล้ายเมืองอื่นๆ ทั่วโลก)ให้ข้อมูลเท็จในด้านการฟื้นตัวจากภาวะโคม่า(ไม่รู้สึกตัว)

คนไข้ในละครมีอัตราตาย 8 % ขณะที่คนไข้จริงมีอัตราตายประมาณ 50 % หรือครึ่งหนึ่ง

คนไข้ละครโทรทัศน์ที่ฟื้นตัวจากภาวะโคม่าที่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีอาการตกค้าง(เดี้ยง / residue) เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ความจำเสื่อม ลมชัก พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อารมณ์เปลี่ยนแปลง แน่นิ่งไม่รู้ตัวและขยับเขยื้อนไม่ได้คล้ายพืชผัก (vegetative state) ฯลฯ 1 %...

คนไข้จริงมีการฟื้นตัวจากโคม่าจะมีอาการตกค้าง 91 % (p < 0.0001 หรือสถิตินี้มีโอกาสผิดพลาด 1 ใน 10,000)

คนไข้ละครโทรทัศน์ที่ฟื้นตัวจากภาวะโคม่าจากอุบัติเหตุมีอาการตกค้าง(เดี้ยง) 7 % เทียบกับคนไข้จริง 89 % (p < 0.0001 หรือสถิตินี้มีโอกาสผิดพลาด1 ใน 10,000)

คนไข้ละครโทรทัศน์ 89 % ฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตกค้าง การนำเสนอเช่นนี้มีส่วนทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดคิดว่า คนไข้จริงจะฟื้นตัวได้ดีเกินจริง

คนไข้จริงจะรอดชีวิตจากโคม่าได้ประมาณครึ่งหนึ่ง คนไข้จริงฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์น้อยกว่า 10 %

คำแนะนำทั่วไปสำหรับโทรทัศน์ได้แก่ ไม่ควรเปิดละครที่มีเสียงน่ากลัวให้เด็กเล็กได้ยิน เช่น เสียงนักการเมือง ข่าว 3 จังหวัดภาคใต้ เสียงนินทาว่าร้าย เสียงทะเลาะวิวาท เสียงระเบิด ฯลฯ

อย่าลืมว่า ทารกและเด็กเล็กมีแนวโน้มจะแยกแยะละครจากชีวิตจริงไม่ได้ ความจริง...ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านก็แยกละครออกจากชีวิตจริงไม่ได้

 ข่าวสารและบทความดีๆจาก : www.gotoknow.org

 
pageview  776069    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved