Follow us      
  
ภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในขณะนอนหลับ
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (OSAS)
 

เมื่อต้นศตวรรษที่ 19 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศยังเป็นโรคที่พบไม่บ่อย แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ของโรคนี้กลับพบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ก็พบอุบัติการณ์ของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันพบว่าประชากรของประเทศอังกฤษร้อยละ 24 เป็นโรคนี้ ประเทศนอร์เวย์พบร้อยละ 20.6 ประเทศเยอรมนีพบร้อยละ 19.6 และประเทศอินเดียพบร้อยละ 26 เป็นโรคนี้เช่นกัน


สำหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์ พ.ญ.ฉวีวรรณ บุนนาค นายกสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ?ความชุกของโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กไทยสูงถึง 38% หรือประมาณ 7 ล้านคนของประชากรเด็กทั่วประเทศ ส่วนผู้ใหญ่เป็นโรคดังกล่าวประมาณ 20% ปัจจุบันผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีมากขึ้นถึง 3-4 เท่า

แม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ แต่การได้รับปัจจัยบางอย่างในสิ่งแวดล้อม อาทิ ควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ รวมไปถึงความเครียด ก็อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นได้

ดังนั้นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน รวมถึงสารมลพิษในที่ทำงานก็สามารถกระตุ้นให้อาการของโรคแพ้อากาศกำเริบขึ้นได้ โดยเฉพาะการได้รับสารมลพิษมักทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชนิดของอาหารการกิน และการได้รับสารก่อภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อลดลง เนื่องจากการฉีดวัคซีน ก็เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความชุกของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น

10-50% ของประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ โดยเป็นเพิ่มมากขึ้น 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับอดีต โรคภูมิแพ้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมากมาย โรคภูมิแพ้จึงนับว่าเป็นโรคที่มีความน่ากลัวไม่น้อยไปกว่าโรคไข้หวัด นกที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจกันอยู่? ศ.พ.ญ.รูบี ปาวันการ์ หัวหน้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ WHO ARIA ระบุ

ผลจากการสำรวจความ คิดเห็นที่เรียกว่า One Airway? ที่ทำในกลุ่มผู้ป่วยและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโรคหอบหืดและโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จำนวน 800 คน ใน 4 ประเทศแถบเอเชีย พบว่าโรคดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในที่ทำงาน หรือโรงเรียน รวมถึงการนอนหลับ และส่งผลกระทบอย่างมหันต์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของทั้งผู้ป่วยเองและผู้ปกครอง

โดยผู้ปกครอง 8 ใน 10 ระบุว่าโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเด็ก 85% ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและกีฬา 82% และส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนหนังสือ 83%

นอกจากนี้ผู้ปกครองกว่า 80% ยังระบุว่าในขณะที่เด็กมีอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กำเริบมักมีอาการหอบหืดเพิ่มขึ้น โดยผู้ปกครองของเด็กมาก กว่า 3 ใน 4 มักจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกออกนอกบ้านในช่วงที่เด็กเป็นภูมิแพ้ เพราะจะทำให้มีอาการหอบรุนแรงขึ้น

ผลการสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองโรคมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยได้มีการสำรวจถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ป่วยโรคเยื่อจมูกอักเสบ พบว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยตรง เฉพาะค่ายาต้านฮิสตะมีและยาพ่นจมูก เป็นจำนวนเงิน 990 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2546 และ 1,087 บาทในปี พ.ศ. 2547

และจากการสำรวจผู้ป่วยโรคเยื่อจมูกอักเสบจำนวน 243 ราย พบว่า ต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนประมาณ 1.7 วันต่อเดือน ถ้าคิดว่าประชากรไทย 25% เป็นโรคแพ้อากาศ ในบรรดาคนไทย 65 ล้านคนจะมีผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าว 16 ล้านคน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นการหยุดงานหรือหยุดเรียนมากกว่า 2.7 ล้านวันต่อเดือน

การคิดคำนวณดังกล่าวยังไม่คิดรวมถึงผู้อาจมีโรคอื่นร่วมด้วย ซึ่งที่พบบ่อยคือโรคหืด ไซนัสอักเสบ และโรคหู ซึ่งหากคิดรวมหมด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาล....

 ข่าวสารและบทความดีๆจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 
pageview  776086    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved