Follow us      
  
เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ กับหอบหืด
 

เมื่อต้นศตวรรษที่ 19 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศยังเป็นโรคที่พบไม่บ่อย แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ของโรคนี้กลับพบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ก็พบอุบัติการณ์ของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันพบว่าประชากรของประเทศอังกฤษร้อยละ 24 เป็นโรคนี้ ประเทศนอร์เวย์พบร้อยละ 20.6 ประเทศเยอรมนีพบร้อยละ 19.6 และประเทศอินเดียพบร้อยละ 26 เป็นโรคนี้เช่นกัน


สำหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์ พ.ญ.ฉวีวรรณ บุนนาค นายกสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ?ความชุกของโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กไทยสูงถึง 38% หรือประมาณ 7 ล้านคนของประชากรเด็กทั่วประเทศ ส่วนผู้ใหญ่เป็นโรคดังกล่าวประมาณ 20% ปัจจุบันผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีมากขึ้นถึง 3-4 เท่า?

แม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ แต่การได้รับปัจจัยบางอย่างในสิ่งแวดล้อม อาทิ ควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ รวมไปถึงความเครียด ก็อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นได้

ดังนั้นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน รวมถึงสารมลพิษในที่ทำงานก็สามารถกระตุ้นให้อาการของโรคแพ้อากาศกำเริบขึ้นได้ โดยเฉพาะการได้รับสารมลพิษมักทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชนิดของอาหารการกิน และการได้รับสารก่อภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อลดลง เนื่องจากการฉีดวัคซีน ก็เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความชุกของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น

10-50% ของประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ โดยเป็นเพิ่มมากขึ้น 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับอดีต โรคภูมิแพ้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมากมาย โรคภูมิแพ้จึงนับว่าเป็นโรคที่มีความน่ากลัวไม่น้อยไปกว่าโรคไข้หวัด นกที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจกันอยู่? ศ.พ.ญ.รูบี ปาวันการ์ หัวหน้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ WHO ARIA ระบุ

ผลจากการสำรวจความ คิดเห็นที่เรียกว่า One Airway? ที่ทำในกลุ่มผู้ป่วยและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโรคหอบหืดและโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จำนวน 800 คน ใน 4 ประเทศแถบเอเชีย พบว่าโรคดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในที่ทำงาน หรือโรงเรียน รวมถึงการนอนหลับ และส่งผลกระทบอย่างมหันต์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของทั้งผู้ป่วยเองและผู้ปกครอง

โดยผู้ปกครอง 8 ใน 10 ระบุว่าโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเด็ก 85% ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและกีฬา 82% และส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนหนังสือ 83%

นอกจากนี้ผู้ปกครองกว่า 80% ยังระบุว่าในขณะที่เด็กมีอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กำเริบมักมีอาการหอบหืดเพิ่มขึ้น โดยผู้ปกครองของเด็กมาก กว่า 3 ใน 4 มักจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกออกนอกบ้านในช่วงที่เด็กเป็นภูมิแพ้ เพราะจะทำให้มีอาการหอบรุนแรงขึ้น

ผลการสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองโรคมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยได้มีการสำรวจถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ป่วยโรคเยื่อจมูกอักเสบ พบว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยตรง เฉพาะค่ายาต้านฮิสตะมีและยาพ่นจมูก เป็นจำนวนเงิน 990 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2546 และ 1,087 บาทในปี พ.ศ. 2547

และจากการสำรวจผู้ป่วยโรคเยื่อจมูกอักเสบจำนวน 243 ราย พบว่า ต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนประมาณ 1.7 วันต่อเดือน ถ้าคิดว่าประชากรไทย 25% เป็นโรคแพ้อากาศ ในบรรดาคนไทย 65 ล้านคนจะมีผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าว 16 ล้านคน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นการหยุดงานหรือหยุดเรียนมากกว่า 2.7 ล้านวันต่อเดือน

การคิดคำนวณดังกล่าวยังไม่คิดรวมถึงผู้อาจมีโรคอื่นร่วมด้วย ซึ่งที่พบบ่อยคือโรคหืด ไซนัสอักเสบ และโรคหู ซึ่งหากคิดรวมหมด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาล....

 ข่าวสารและบทความดีๆจาก : เดลินิวส์

 
pageview  777114    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved