Follow us      
  
ชี้ยาคุมฉุกเฉินกิน 2 เม็ด พร้อมกันได้ผล

แพทย์ชี้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ถ้ากินพร้อมกัน 2 เม็ดภายใน 5 วันหลังมีเซ็กซ์ มีผลคุมกำเนิด เผยวิธีการนี้ อย.สหรัฐรับรอง เผยวัยรุ่นใช้กันเฝือ แต่เป็นการใช้แบบผิด ๆ อย.เตรียมปรับปรุงฉลากใหม่

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาวิชาการเรื่อง "ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน คิดก่อนใช้ ป้องกันท้องไม่พร้อมจริงหรือ?" ว่า มีงานวิจัยบางส่วนระบุว่า ยาคุมฉุกเฉินสามารถคุมกำเนิดได้เพียง 75-90% เท่านั้น โดย 50% ของคนที่ไปที่ซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมารับประทานเป็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี และ 30% ของคนที่ซื้อเป็นผู้ชาย

โดยการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในประเทศไทยต่อปีประมาณ 8 ล้านแผง ทั้งพบว่ามีหลายคนเข้าใจผิดใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเหมือนยาคุมกำเนิดปกติ จากข้อมูลที่ได้รับคำบอกเล่าคือ บางคนรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินถึง 20 แผงต่อเดือน หรือบางคนกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเม็ดแรกแล้ว เข้าใจว่าคุมกำเนิดได้ 12 ชม. แล้วไม่รับประทานเม็ดต่อไป ดังนั้น ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค.นี้ ทาง กพย.จะรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ต่อไปในสถาบันการศึกษาต่างๆ

ด้าน รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากประสบการณ์พบว่า คนไข้บางคนรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน 5 แผงต่อเดือน โดยรับประทานทุกครั้งหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังพบว่าบางคนที่มาพบแพทย์ด้วยอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย พอซักประวัติพบว่า มีการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม เดิมมีความเข้าใจว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินเม็ดแรกภายใน 72 ชม.หลังจากมีเพศสัมพันธ์ จากนั้นอีก 12 ชม.จึงรับประทานยาเม็ดที่ 2 แต่ขณะนี้ การรับระทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน 2 เม็ดในครั้งเดียว ภายใน 120 ชม. หรือ 5 วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ รวมทั้งองค์การอาหารและยาของสหรัฐ แต่ในประเทศไทยยังรับรู้เรื่องนี้น้อยมาก

นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.นักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้รณรงค์ให้ความรู้ต่อประชาชนไปแล้วว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินทั้ง 2 วิธี คือ รับประทานเม็ดแรกให้เร็วที่สุดอย่างน้อยภายใน 3 วัน และเม็ดต่อไปใน 12 ชม. หรือรับประทาน 2 เม็ดพร้อมกันใน 5 วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ ทั้งนี้ จากผลการศึกษาปี 51 เรื่องพฤติกรรมการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินใน จ.เชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ยังใช้ผิดโดยนำมาใช้กินเหมือนยาคุมกำเนิดปกติ โดยมีอายุ 13-25 ปี ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเกือบ 30% ส่วนใหญ่รู้จักยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจากกลุ่มเพื่อน โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ทั้งนี้ นอกจากยารับประทานแล้วยังมียาฉีด ซึ่งไม่เฉพาะวัยผู้ใหญ่เท่านั้น แต่วัยรุ่นก็ใช้ได้

ขณะเดียวกัน ภก.สุกัญญา เจียรพงษ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ถ้าจะมีการปรับปรุงฉลากยาใหม่ จะต้องนำเข้าคณะอนุกรรมการยาเพื่อทบทวน

 ข่าวสารและบทความดีๆจาก : ไทยโพสต์

 
pageview  777117    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved