HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ผู้จัดการรายวัน [ วันที่ 03/08/2560 ]
ปลอดภัย กินได้สบายใจ อาหารทะเล "ชลบุรี-ระยอง"

 กรมวิทย์ สุ่มตรวจอาหารทะเลใน จ.ชลบุรี-ระยอง พบปริมาณสารปรอทต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการบริโภค
          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2559 สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยกว่า 3 แสนล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำ โดยเพิ่มในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นขึ้น
          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้ โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
          นพ.สุขุม กล่าวว่า ในปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเล จำนวน 54 ตัวอย่าง ได้แก่ ปลา หอย กุ้ง ปู หมึก และกั้ง จากแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดหนองมน และสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ตลาดประมงพื้นบ้านหาดสวนสน จังหวัดระยอง นำมาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารปรอทที่ปนเปื้อน โดยใช้เครื่อง Mercury Analyzer หลักการ Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) พบว่าอาหารทะเลทั้ง 54 ตัวอย่างมีปริมาณสารปรอทต่ำกว่ามาตรฐานที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
          "การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศมากยิ่งขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเลือกซื้ออาหารทะเลที่ปลอดภัย กรณีอาหารทะเลสด ควรสังเกตดูเปลือกและผิวหนัง หากตรวจดูแล้วยังไม่แน่ใจ อาจเทียบสีและกลิ่นของสัตว์ทะเลกับร้านขายที่อยู่ข้างเคียงก่อนตัดสินใจซื้อ หากพบว่าผิดปกติก็ไม่ควรรับประทาน" อธิบดีกรมวิทย์ กล่าว
          ส่วนการเลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้ง ต้องดูสีของอาหารว่าสดเกินไปหรือไม่ และเนื้อของอาหารมีการเปื่อยยุ่ยหรือไม่ ในกรณีที่เกิดอาการผิดปกติภายหลังจากการรับประทานอาหารทะเลที่ต้องสงสัยควรพบแพทย์ทันที.


pageview  1145516    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved