HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ผู้จัดการรายวัน [ วันที่ 10/03/2560 ]
นายกฯปลื้ม"อภัยภูเบศร" พัฒนาสมุนไพรเข้มแข็ง

 ผู้จัดการรายวัน360 - "ประยุทธ์" ดูงานพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยธุรกิจและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมเป็นหน้าตาประเทศ-ต้นแบบพัฒนาสมุนไพร ประกาศ หนุนงบประมาณ-ปรับกลยุทธ์การตลาด ลุยตลาดโลก "อนุพงษ์" โอ่เปิดเอาต์เล็ต สมุนไพรกลางกรุง
          ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยธุรกิจและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ว่าเป็นทีมที่เข้มแข็ง เสียสละ โดยยกให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาสมุนไพรที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน ช่วยกระจายโอกาสและสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดูแลระบบการขึ้นทะเบียนให้คล่องตัว ตลอดจนการนำยาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาของสถานพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสปาทั่วประเทศควรใช้สมุนไพรของไทยทดแทนการนำเข้าที่มีราคาสูง
          พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องมีการทำแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในระยะตั้งแต่ 1-5 ปี รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กำหนดการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร สร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของกกลุ่มประเทศ CLMV อาเซียนที่เหลือ และตลาดโลกต่อไป โดยตั้งเป้าหมายมีเมืองสมุนไพรใน 12 เขตสุขภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.2 แสนล้านบาท และมูลค่าการใช้สมุนไพรในสถานบริการ 3,000 ล้านบาท โดยในปี 2559 จะมีเมืองสมุนไพรต้นแบบใน 4 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงราย และสกลนคร และสร้างอภัยภูเบศร บิสสิเนส โมเดล เป็นต้นแบบการยกระดับธุรกิจสู่สากล มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น
          นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึง การจัดหาพื้นที่เพื่อทำเอาต์เล็ตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยเบื้องต้นได้พิจารณาพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ย่านถนนราชดำเนิน ซึ่งมีความเป็นไทยสอดคล้องกับสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ใช้สืบต่อกันมา ช้านาน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วย โดยได้พูดคุยกับแพทย์ พยาบาล ญาติผู้ป่วยอย่าง เป็นกันเอง พร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรและมุ่งมั่นทำงานอย่างเสียสละ
          ด้าน นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การมาของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรอภัย- ภูเบศรมาก เนื่องจากช่วยเติมเต็มในส่วนที่ติดขัดมากมาย รวมถึงเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น
          "การที่ท่านมีนโยบายจริงจัง สั่งการเป็นระยะทำให้เกิดการรวมตัวของเครือข่าย อย่างรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีประมาณ 30 หน่วยงาน ที่ร่วมมือกันทำงานตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดเคยขึ้นมาก่อน" ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว.


pageview  1142939    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved