HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 22/08/2560 ]
ฉีดฟรีวัคซีน'หวัดใหญ่' กทม.ห่วงยอดผู้ป่วยพุ่ง

 กรุงเทพธุรกิจ กรมควบคุมโรคแนะดูแลและสังเกตอาการป่วยของเด็กเล็ก อย่างใกล้ชิด หลังพบเด็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก แล้วเฉียด 5 หมื่นราย เสียชีวิต 3 ราย ขอความร่วมมือ สถานศึกษาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมาพร้อมแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน ด้าน กทม.เฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ใกล้ชิด ให้บริการฉีดวัคซีนฟรี
          นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โดยข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-16 ส.ค.2560 พบผู้ป่วยแล้ว 49,019 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ในจ.จันทบุรี ราชบุรี และร้อยเอ็ด ซึ่งมักพบเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ในช่วงฤดูฝน โดยการรับเชื้อไวรัสทางปากโดยตรงที่ติดมากับมือ ของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือจากการ ไอ จาม
          จากรายงานของโรงพยาบาล 15 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคฯ ในกลุ่มเด็กแรกเกิด-5 ปี ของสำนักระบาดวิทยา ในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยทั้งหมด 93 ราย ตรวจพบเชื้อ 28 ราย ชี้ว่าพื้นที่ที่ควร ติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย น่าน เชียงใหม่ พิษณุโลก พะเยา แม่ฮ่องสอน ลพบุรี และสุราษฎร์ธานี
          นพ.เจษฎา แนะมาตรการควบคุม การระบาดของโรค 4 ประการ ประกอบด้วย 1. คัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เพื่อให้พักฟื้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ 2. ล้างมือบ่อยๆ และจัดให้มีจุดล้างมือ 3. พิจารณาปิดสถานศึกษาหากพบ เด็กป่วยจำนวนมาก และ 4. ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรค
          นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.)กล่าวถึงกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ กทม. ตั้งแต่ในช่วง ฤดูฝน มีผู้ป่วยเดือนพ.ค. 1,096 ราย เดือน มิ.ย. ป่วย 3,364 ราย เดือน ก.ค. ป่วย 5,507 ราย และเดือน ส.ค.นี้ ป่วยแล้ว 177 ราย เพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท สถาน ประกอบการ สถานศึกษา ที่จะเกิดการ แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก กทม. มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า 10 ล้านคน จึงทำให้มีตัวเลขผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จำนวนมาก แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
          กทม.จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข 68 แห่ง รพ.ในสังกัด กทม. อีก 8 แห่ง และรพ.ของรัฐ โดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65ปี กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV หากรู้สึกปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม ร่างกายขั้นรุนแรงให้รีบพบแพทย์
          อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" คือ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอ จาม หรือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับ ผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และ การอยู่ในพื้นที่แออัด และหยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมี อาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้น และไม่ไปแพร่เชื้อกับบุคคลอื่น


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved