HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 09/08/2560 ]
เล็งเสนอครม.เห็นชอบโครงการ'ไข่โรงเรียน'

 "เอ้กบอร์ด" ชงสาธารณสุข เสนอครม. เห็นชอบโครงการไข่โรงเรียนให้เด็กประถมบริโภคสัปดาห์ละ 3 ฟอง ดันอัตราการบริโภคถึงเป้า 300 ฟองต่อคนต่อปี
          น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์การบริโภคไข่ไก่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ้กบอร์ด เปิดเผยว่า คณะทำงานฯได้เสนอ แนวทางการดำเนินการไข่โรงเรียน ให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาและคาดว่ากระทรวงฯ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในเร็วๆ นี้เพื่อเป็นผลบังคับใช้ในเทอมที่ 2/ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดโภชนาการเด็กนักเรียน
          โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้บริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวัน 3 ต่อฟองต่อคนต่อสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียนให้ยั่งยืนตลอดชีวิต
          ทั้งนี้ ระบบการซื้อไข่ของโครงการจะให้โรงเรียนในพื้นที่ติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่จากฟาร์มมาตรฐานในพื้นที่หรือตัวแทนเกษตรกรที่จัดจำหน่ายไข่และสหกรณ์ไข่ไก่ในพื้นที่เดิม กำหนดมาตรฐานไข่ไก่เบอร์ 3 ที่ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน และกำหนดส่งมอบกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อคงความสดของไข่ไก่
          "โครงการไข่โรงเรียนจะมีส่วนผลักดันให้เด็กนักเรียนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ในขณะที่อัตราการบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปีจะเป็นไปตามเป้าหมาย 300 ฟองในปี 61"
          นาย เรวัติ หทัยสัตยพงษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคไข่กัน 250 ฟองต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 17 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่บริโภค 220 ฟองต่อคนต่อปี จากการรณรงค์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การบริโภคไข่ไก่ของผู้บริโภคต่างจังหวัดยังอยู่ในอัตราที่ต่ำประมาณ 150 ฟองต่อคนต่อปีเท่านั้น
          ขณะที่ผลทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไข่ไก่สามารถบริโภคได้ทุกวัน และมีสารอาหารครบถ้วน ดังนั้นในปีนี้คณะทำงานฯจะรณรงค์ตามสื่อทุกช่องทางเพื่อให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปีในปี 61 ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถประกาศใช้มาตรฐานไข่ไก่เป็นมาตรฐานบังคับ ที่จะช่วยยกระดับไข่ไก่ ซึ่งอัตราการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา 17 % พบว่าตลาดต้องการไข่เพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านฟอง มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท


pageview  1144350    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved