HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 31/07/2560 ]
ส่งทีม 'วิศวกรฉุกเฉิน' ช่วยสถานพยาบาลน้ำท่วม

    กรุงเทพธุรกิจ จากกรณี อิทธิพลจากพายุโซนร้อน "เซินกา" ได้ส่งผลให้หลายจังหวัดทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานเกิดฝนตกหนัก มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังนับพันหมู่บ้าน ใน 19 จังหวัด มีประชาชนนับหมื่นหลังคาเรือนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ จ.สกลนคร และพื้นที่ ใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วง 2-3 วัน ที่ผ่านมา
          ซึ่งความเสียหายยังรวมไปถึงโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งการอพยพผู้ป่วยและ เครื่องมือทางการแพทย์ไปไว้ ในที่ปลอดภัย และขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหาในการเดินทาง มายังโรงพยาบาล ของทั้งแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วย อันเนื่องมาจากถนนหนทางหลายสายถูกน้ำท่วมขังสัญจรได้ลำบาก
          นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน และ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะ เกิดกับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 2560
          หากที่ใดได้รับผลกระทบ จะสามารถลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ ปลอดภัยหรือ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อที่ จะพร้อมให้บริการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะ ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความเข้มข้น ในการดำเนินเฝ้าสถานการณ์อุทกภัย จ.สกลนคร พร้อมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ในการทำงาน
          ในส่วนของสื่อความรู้ด้านสุขภาพ และสื่อความรู้ในการ ป้องกันโรคในสถานการณ์น้ำท่วม ได้มอบหมายให้กองสุขศึกษา และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เตรียมพร้อมสนับสนุนสื่อดังกล่าว ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม.เผยแพร่ให้กับ ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกัน การเกิดโรคที่มากับน้ำ ทั้ง โรคน้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง และโรคตาแดง
          ด้านนพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลสกลนครซึ่งได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัย น้ำท่วมบริเวณรอบนอก โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา กรม สบส.ได้สั่งการ ให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จ.อุดรธานี จัดทีมเอ็มเสิร์ท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือโรงพยาบาลสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุน เรือท้องแบนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จ.ขอนแก่น พร้อมดูแล หัวใจสำคัญในการบริการรักษาพยาบาล 5 ด้านประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
          ส่วนสถานพยาบาลในพื้นที่ อ.วานรนิวาส อ.อากาศอำนวย และอ.พังโคน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
          ทั้งนี้ สถานการณ์ล่าสุดวานนี้ (30 ก.ค.) ระดับน้ำรอบโรงพยาบาล สกลนครลดลงเริ่มลดระดับลง ไม่มีน้ำเข้าไปภายในตัวอาคาร กระทรวงสาธารณสุขจึงให้เปิดบริการได้ ตามปกติทุกแผนก รวมถึงห้องฉุกเฉิน สามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง ระบบน้ำ ระบบไฟ และอาหารของ ผู้ป่วย ไม่มีปัญหา
          โดยมีการประสานงานทหารและตำรวจส่งรถสูงไปรับ-ส่งผู้ป่วย ที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลและ กรณีฉุกเฉินขอให้โทรสายด่วน 1669 เพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
          นอกจากนี้ ยังไปเปิดโรงพยาบาล สนาม มีหน่วยแพทย์เปิดให้บริการ ประชาชนชั่วคราวที่โรงยิม ศาลากลางจังหวัดสกลนครด้วย
          เช่นเดียวกับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ใน 2 จุด ที่อาคารโรงยิมศาลากลางจังหวัดสกลนครและที่วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
          "ทีมวิศวกรฉุกเฉิน จะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ให้หน่วยบริการปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด" วิศิษฎ์ ตั้งนภากร


pageview  1145445    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved