HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 03/08/2560 ]
ตายหนัก!เบาหวาน-ความดัน-หัวใจ

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุขกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากร 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรคแต่เป็นผลจากการมีพฤติกรรมดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน เค็มมาก พักผ่อนน้อยเครียด ส่งผลให้ความดันเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น้ำหนักตัวเกินจนกระทั่งอ้วน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อตามมา
          สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ความชุกของโรคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551 และครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 พบความชุกของเบาหวานเพิ่มจาก 6.9 เป็น8.9 และความชุกของความดันโลหิตสูงเพิ่มจาก 21.4 เป็น 24.7 ซึ่งนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อ คือ ยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อและยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือ
          ทั้งนี้ แนะนำประชาชนว่า โรคไม่ติดต่อน่ากลัวก็จริง แต่ทุกคนป้องกันได้ง่ายๆด้วยหลัก 3 อ 2 ส คือ อาหารทานแต่พอดี งดหวาน มัน เค็ม มีผักผลไม้ทุกมื้อออกกำลังกายสม่ำเสมอ อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ลดสุราเครื่องดื่มมึนเมา ที่สำคัญควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง


pageview  1145516    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved