HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 03/08/2560 ]
ใช้เทคโนฯแก้ดราม่าหมอ-คนไข้ นัดคิวออนไลน์-ลดเวลารอ/วอนปชช.เข้าใจงานหนัก

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด ก.สาธารณสุขกล่าวว่า ก.สาธารณสุขให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานหนัก อาจเสียกำลังใจที่ถูกต่อว่าร้องเรียนโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีทั้งเรื่องที่เป็นความจริงกับไม่จริงเท่าๆ กัน จึงขอให้อดทน วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง แต่หากไม่จริงก็จะต้องมีระบบชี้แจง และเมื่อวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกพบว่า ขณะนี้ผู้รับบริการมีมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานความดันโลหิตสูง รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชาชนเข้าถึงบริการได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลได้ให้กรอบอัตรากำลังเพิ่ม เพราะเห็นความสำคัญและรู้ดีว่าทำงานหนักจริงๆ
          ทั้งนี้ ได้ให้ผู้บริหารจัดระบบบริการเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น นัดคิวออนไลน์ สื่อสารให้ทราบขั้นตอนรักษา บอกเวลาที่ต้องรอในขั้นตอนต่างๆ สื่อสารทุกช่องทาง เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ เช่น ที่ รพ.ชลบุรีเริ่มแล้ว, พัฒนาระบบบริการ เปิดคลินิกหมอครอบครัว ลดแออัด จัดระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่แพทย์เชี่ยวชาญดูแลจริงๆ จัดคลินิกนอกเวลาตรวจรักษาทั่วไป อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย, จัดกำลังคนตามภาระงาน โรงพยาบาลที่มีงานมากต้องได้อัตรากำลังมาก ซึ่งขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขงานหนักจริงๆอยากให้ประชาชนเข้าใจ มีข้อสงสัยหรือปัญหารับบริการ สอบถามเจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก หรือ ผอ. หรือ ก.สาธารณสุขยินดีรับฟังและแก้ไข


pageview  1145516    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved