HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 24/07/2560 ]
กรมควบคุมโรค จัดมหกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยุคไทยแลนด์ 4.0

กลุ่มโรค NCDs (Non-Com municable diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดจัดเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตประชากรโลกรวมทั้งคนไทยมากกว่าสาเหตุการตายอื่นๆ ทุกสาเหตุรวมกัน เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็นผลจากการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายทานอาหารหวาน มันเค็มมาก พักผ่อนน้อย และมีความเครียด ส่งผลให้ความดันเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น้ำหนักตัวเกินจนกระทั่งอ้วน ส่งผลให้เกิดโรค NCDs ตามมา
          นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นกรมวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการนำวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้จัดประชุมวิชาการในระดับประเทศเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นการประชุมของผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับชาติ ปีนี้ใช้ชื่องาน"มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017)"ภายใต้แนวคิด"ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อ ยุคไทยแลนด์ 4.0 (NCD Thailand 4.0 :Moving forward)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ ให้มีขีดความสามารถ มีโอกาสและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและกลับไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
          ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การมอบรางวัล NCD Clinic Plus Award เป็นรางวัลสำหรับสถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานและรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในระดับประเทศซึ่งจะนำรูปแบบการดำเนินงานมาเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานบริการอื่นๆ ที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพการบริการในสถานบริการของตนเอง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อทั่วประเทศ การจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อ จำนวน 13 บูธการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น "เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs" ฯลฯ การแสดงถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
          อย่างไรก็ตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรังน่ากลัวก็จริง แต่เราสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยหลัก คือ 3 อ 2 ส อ ที่ 1 คืออาหาร ทานอาหารแต่พอดีงดทานอาหารหวานมันเค็มควรมีผักหรือผลไม้ในอาหารทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารจานด่วน เช่น พิซซ่า งดน้ำอัดลม อ ที่ 2 คือออกกำลังกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน อ ที่ 3 คืออารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอ ส ที่ 1 คือไม่สูบบุหรี่/ ซิการ์/ ยามวน/ ยาเส้นและหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ส ที่ 2 คือลดการดื่มสุราเบียร์และเครื่องดื่มมึนเมา และที่สำคัญควรตรวจเช็กสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะการเจาะเลือดดูค่าน้ำตาล ค่าไขมัน การทำงานของตับและไต การวัดความดันโลหิต
          ทั้งนี้สิ่งที่ควรทำบ่อยๆ เพื่อประเมินสุขภาพ คือ การชั่งน้ำหนัก การวัดรอบเอวว่าเพิ่มขึ้นหรือยัง ซึ่งการตรวจเช็กเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านเพียงมีเครื่องชั่งน้ำหนักและตลับเมตรหรือสายวัดรอบเอว หรือหากไม่มีก็สามารถไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่ง


pageview  1144350    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved