HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 08/05/2560 ]
เตือนพึ่งอาหารถุงร้อนลูกเสี่ยง!จู๊ดๆ

 นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ฤดูร้อนจะพบผู้ป่วย"โรคอุจจาระร่วง" ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งปัจจุบันภาวะเร่งรีบของผู้ปกครองทำให้ซื้อกับข้าวปรุงสำเร็จมากขึ้น บางครั้งอาหารที่ซื้อมาอาจไม่ถูกสุขลักษณะ ค้างคืนหรือปรุงมานาน เมื่อเจออากาศร้อนจัดทำให้บูดเสียง่ายกว่าปกติ ซึ่งเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการที่พบบ่อยที่สุดคือติดเชื้อไวรัสโรต้าสาเหตุอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กสูงถึง 50% ของท้องเสียในเด็กทั้งหมด ซึ่งอาการถ่ายเป็นน้ำ และถ่ายเป็นมูกปนเลือดเบื้องต้นควรให้ดื่มผงเกลือแร่ทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่เสียไป กินอาหารย่อยง่าย ที่สำคัญหากเด็กท้องเสียนานเกิน 3 วัน ปวดท้องมาก ไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส มีเลือดในอุจจาระหรืออุจจาระดำและอาเจียนมากไม่สามารถรับประทานน้ำเกลือแร่ได้ ให้รีบพาไปพบแพทย์
          ทั้งนี้ เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ทำให้อุจจาระร่วงนั้น ส่วนใหญ่เป็นไวรัสที่เข้าสู่ปากโดยตรง ผู้ปกครองจึงควรดูแลความสะอาดสิ่งของต่างๆ ที่ลูกหยิบได้ ควรล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าวในเบื้องต้นได้


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved