HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 11/05/2560 ]
นำเด็กเข้าค่ายฝึกเอาตัวรอดกรณีฉุกเฉิน

   กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าค่าย "เตรียมตัวรู้รอด" เพื่อทำประโยชน์ก่อนเปิดเทอม เน้นสร้างทักษะชีวิต กระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กเมื่อเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าใจวิธี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยปูพื้นฐานเอาตัวรอดตั้งแต่เด็ก นำร่อง 6 โรงเรียนกทม. ในเขตบางแค เข้าค่าย ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"
          สำหรับกิจกรรมค่าย "เตรียมตัวรู้รอบ" เป็นการบูรณาการ และพัฒนาทักษะชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้นประถม ผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ 1.ฐานการดูแลตนเองและป้องกัน เด็กจะสามารถดูแล และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคได้ 2.ฐานพบผู้ป่วยเมื่อมีอาการผิดปกติ เด็กจะเรียนรู้ว่าเมื่อเจอผู้ป่วย จะต้องแจ้งใครบ้างอย่างไร 3.ฐานช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นการสอนให้เด็กรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การห้ามเลือด 4.ฐานรับมือเมื่อเกิดภัย เช่น เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว น้ำท่วม และ 5.ฐานบูรณาการ และสรุปการเรียนรู้ของเด็ก นำร่อง 6 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางแค ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชั้นละ 2 คน ร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนเพชรเกษม โรงเรียนวัดพระสมุทรสุวรรณสามัคคี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียน หมู่บ้านเศรษฐกิจ โรงเรียนวัดศาลาแดง และโรงเรียน บุณยประดิษฐ์ คาดหวังให้เด็กมีความรู้ ทักษะ การ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเครือข่ายจะมีการประเมินผลลัพธ์กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาการทำงานในครั้งต่อไป
          ทั้งนี้ สถิติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557 มีเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1669 มากกว่า 1,249,180 ครั้ง เป็นเด็กอายุ 1-14 ปี 129,002 ครั้ง มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1,120,178 ครั้ง โดยอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินมี 5 อันดับ คือ อุบัติเหตุยานยนต์ 318,379 ครั้ง ป่วยอ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง 237,451 ครั้ง ปวดท้อง-หลัง เชิงกราน และขาหนีบ 146,730 ครั้ง พลัดตกหกล้ม 94,122 ครั้ง และหายใจลำบาก/ติดขัด 91,695 ครั้ง และจากข้อมูลการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็กในรอบปี 2546-2556 มีเด็กเสียชีวิตจากสาเหตุ 3 อันดับ 1.จมน้ำในแหล่งน้ำชุมชน หรือเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน 2.อุบัติเหตุจราจร และ 3.ในกลุ่มเด็กเล็กคือ สำลักสิ่งต่างๆ เข้าหลอดลม เส้นสายรัดคอ ใบหน้า หรือทางเดินหายใจถูกกดทับ และการพลัดตก กลุ่มเด็กโตคือ ไฟฟ้าดูด


pageview  1141650    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved