HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 29/09/2560 ]
ตายหลอดเลือดหัวใจแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นชวนดูแลสุขภาพ

  สาธารณสุข * สธ.ชวนคนไทยดูแลสุขภาพหัวใจหลังมีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น ปี 59 เสียชีวิตกว่า 2 หมื่นราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่
          นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันหัวใจโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจ หลังองค์การอนามัยโลกพบว่าปี 2555 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 7.4 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าคนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 21,008 ราย
          สำหรับปี 2560 นี้ สมาพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า "Share the power" หรือ "แบ่งปันพลังใจ" คือร่วมกันแบ่งปันวิธีสร้างพลังใจ และบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิต (Power Your Life) มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง มุ่งเน้นรณรงค์ในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือ กลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน สูบบุหรี่ และไขมันในเลือดสูง โดยประเด็นในการรณรงค์ 3 ข้อ คือ 1.Fuel your heart เติมพลังให้หัวใจ บริโภคอาหารและน้ำ ช่วยเติมพลังให้หัวใจคุณแข็งแรงโดยลดอาหารหวาน มัน เค็มจัด (น้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา, น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา, เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา) เพิ่มผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัด ลดการดื่มแอลกอฮอล์ 2.Move your heart ออกกำลังกายให้หัวใจขยับอย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำตัวให้กระฉับกระเฉงเสมอ และ 3.Love your heart รักหัวใจ งดสูบบุหรี่ เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้เพื่อสุขภาพหัวใจ
          นพ.เจษฎากล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 2 ช่องทาง คือ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือประเมินโดยตนเองผ่าน Application : Thai CV Risk Calculator หากพบระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 30% ขึ้นไป แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น รีบด่วน และจัดการปัจจัยเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที และหากมีข้อสงสัยสอบ ถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422.


pageview  1145442    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved