HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 29/09/2560 ]
เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ เขตบางกอกใหญ่

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมีนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์, นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


pageview  1145442    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved