HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 10/08/2560 ]
สบส.ตั้งทีมจับตาโฆษณาคลินิกขจัดหลอกผู้บริโภค

 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งทีมจับตาการโฆษณาสถานพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะการให้บริการเสริมความงามที่โฆษณาข้อความ รูปภาพโอ้อวดเกินจริง เตือนวัยรุ่นอย่าหลงเชื่อยอดวิว ยอดไลค์ ชี้เสี่ยงได้แผลแทนได้สวย
          นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันกระแสความสวยความงามแบบหนุ่ม-สาวเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยผ่านสื่อหลากหลายแขนง ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติในกลุ่มวัยรุ่นว่าคนหล่อคนสวยต้องมีรูปร่างผอมเพรียว ดวงตาโต รูปจมูกปลายคม โครงหน้าเล็กในรูปแบบเกาหลีเท่านั้น ทำให้มีผู้ตัดสินใจเข้ารับบริการศัลยกรรม หรือเสริมความงามจากสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเลือกรับบริการเสริมความงามจากสถานพยาบาลเอกชนเพียงเพราะคำบอกเล่าปากต่อปากว่าดี หรือการรับชมโฆษณาผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ผ่านเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ซึ่งมักจะใช้ข้อความหรือรูปภาพโฆษณาโอ้อวดเกินจริง อาทิ ดีที่สุด, แห่งแรก, แห่งเดียวในโลก, ราคาถูกที่สุด, หายขาด, รับรองผล 100 เปอร์เซ็นต์ หรือการใช้ภาพเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังรับบริการ ฯลฯ ในการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดการเข้าชม (View) หรือยอดไลค์ (Like) ให้ดูน่าเชื่อถือ
          "เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย และป้องปรามมิให้สถานพยาบาลมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค จึงได้มอบหมายให้กองกฎหมายทำหน้าที่เป็นด่านหน้า จัดทีมเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณาของสถานพยาบาลหรือคลินิกเสริมความงามในสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะในสื่อโซเชียลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งจากผลการสำรวจในปี 2559 มีประชากรไทยกว่า 38 ล้านคนที่ใช้งานสื่อโซเชียล และในจำนวนนี้ร้อยละ 86 มีการใช้งานเป็นประจำทุกวัน จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนตกเป็นเหยื่อของสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน และได้รับการเสริมความงามที่ไร้คุณภาพ มาตรฐาน จนเกิดผลข้างเคียงทั้งใบหน้าผิดรูป แผลเน่า หรือได้รับแผลเป็นแทนที่ความสวยหล่อตามที่มุ่งหวัง" นพ.วิศิษฎ์กล่าว
          ด้านนายดนัย สุวรรณา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กล่าวว่า ต้องขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11 (พ.ศ.2546) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด สถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมีการโฆษณาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ลด แลก แจก แถม เพื่อชักชวนให้ประชาชนเข้ารับบริการกับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา และการโฆษณาสถานพยาบาลไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ได้ โดยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ให้ขออนุมัติจากกรม สบส. และส่วนภูมิภาคให้ขออนุมัติที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากสถานพยาบาลใดโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา และหากประชาชนพบหรือสงสัยการโฆษณาของสถานพยาบาล สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เฟซบุ๊ก "มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน" หรือที่กองกฎหมาย กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18830 ในวันและเวลาราชการ กรม สบส.จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น.


pageview  1145516    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved