HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 04/10/2560 ]
"เจษฎา" โยก สสจ.-ผอ.โรงพยาบาล

  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ได้ลงนามคำสั่ง สธ.โยกย้ายข้าราชการ สธ.ระดับสูง ดังนี้ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)แม่ฮ่องสอน นพ.ขจร วินัยพานิช สสจ.แพร่ นพ.ทศเทพ บุญทอง สสจ.เชียงราย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ สสจ.สิงห์บุรี นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน สสจ.พะเยา นพ.เพชรฤกษ์ แสนสวัสดิ์ สสจ.เพชรบุรี นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ สสจ.ตาก นพ.สาโรจน์ มะรุมดี สสจ.สุพรรณบุรี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ สสจ.นครนายก นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี สสจ.ฉะเชิงเทรา นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร สสจ.ระยอง นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.ขอนแก่น นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู นพ.วราวุธ ชื่นตาสสจ.กำแพงเพชร นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา สสจ.อุบลราชธานี นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ สสจ.มุกดาหาร นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร สสจ.นครปฐม นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สสจ.สตูล นพ.ภาคีทรัพย์พิพัฒน์ สสจ.มหาสารคาม นพ.สงกรานต์ ไหมชุม สสจ.ยะลา นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์สสจ.ตรัง
          นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก เป็น ผอ.รพ.ลำพูน นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.สงขลานพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผอ.รพ.นครปฐม นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.โพธาราม นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัยนพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.รพ.ปากช่องนานาพญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.หัวหิน พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.สมุทรปราการ นพ.สมเจตน์เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.ปทุมธานี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผอ.รพ.ชลบุรี นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผอ.รพ.มหาสารคามนพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผอ.รพ.หาดใหญ่ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผลตั้งแต่บัดนี้.


pageview  1145441    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved