HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 04/10/2560 ]
ให้บริการทำขาเทียม

  นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่ "ร้อยแก่นสารสินธุ์" ที่สนามกีฬา รพ.ร้อยเอ็ด พญ.จิราภรณ์ ณรางค์ราช เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ให้ได้รับขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รพ.ร้อยเอ็ดสส. จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่ "ร้อยแก่นสารสินธุ์" มีคนพิการ(ขาขาด)รวม 32 คน จาก 12 อำเภอใน จ.ร้อยเอ็ด เข้ารับบริการ.


pageview  1145441    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved