HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 30/08/2560 ]
: ตรวจโรคฉี่หนู

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ กรมฯโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาระดับภูมิคุ้มกัน สารพันธุกรรมและเพาะแยกเชื้อตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกเป็นการตรวจหาเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ หรือเชื้อที่ได้จากการเพาะแยก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยไม่เกิน 2 วัน อีกทั้งยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมาตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขยังได้ผลิตชุดตรวจ โรคเลปโตสไปโรสิสที่สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 3 ชั่วโมง และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้นที่ทราบผลได้ภายใน 5-10 นาที ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้ และแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที.


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved