HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 24/08/2560 ]
สั่งทั่วประเทศคุมเข้มไข้เลือดออกหลังน้ำลด

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติว่า ขอให้สถานบริการติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามมาตรการรับมืออุทกภัยของ สธ.ต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา สธ.ได้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่มาจากยุงลายอย่างเข้มข้นรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มาจากยุงลายเพิ่มขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ส.ค. พบผู้ป่วย 17,297 ราย
          นพ.โสภณกล่าวต่อว่า สำหรับอาการโรคไข้เลือดออกคือ ไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียส 2 วันแล้วไม่ดีขึ้นเบื่ออาหาร อาเจียน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด หรือลดชั่วคราวแล้วกลับมาสูงอีกการดูแลผู้ป่วยให้เช็ดตัวผู้ป่วยไม่ให้ตัวร้อนจัดรับประทานยาตามแพทย์สั่ง และหมั่นสังเกตอาการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย โดยเฉพาะช่วงที่ไข้ลดประมาณ 3-5 วันหลังป่วย หากซึมลงอ่อนเพลีย รับประทานอาหารและดื่มน้ำไม่ได้กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ปวดท้องกะทันหันหรืออาเจียนเป็นเลือด แสดงว่าเข้าสู่ภาวะช็อกให้รีบพบแพทย์ทันทีและไม่ควรทานยาแอสไพรินกับกลุ่มไอบูโปรเฟนเพราะทำให้เลือดออกง่าย.


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved