HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 15/05/2560 ]
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู้มะเร็งตับ

 นพ.ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผอ.รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เผยภายหลังเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีพอเพียงว่า "โรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี" เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยมะเร็งตับเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย ตั้งแต่ปี 2552 พบผู้ชายป่วยเฉลี่ย 80 คนผู้หญิง 40 คน ต่อแสนประชากรมากที่สุด 12 จังหวัดภาคอีสาน บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นสัดส่วน 5 คนต่อประชากร 1 แสนคน
          สำหรับสถิติกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 พบว่าพบผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีทั้งสิ้น 14,314 คน ซึ่งเป็นคนอีสานถึง 7,593 คน โดยปี 2554 จ.ร้อยเอ็ด พบผู้ป่วย 1,087 คน เสียชีวิต 773 คน หรือ 58 คนต่อแสนประชากรเฉพาะ อ.สุวรรณภูมิพบผู้ป่วยโรคนี้ 139 คน สาเหตุจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ดังนั้น ภายในงานจึงนำส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นจนท.สาธารณสุขรพ.สต. 17 แห่ง 15 ตำบล เยี่ยมชมอาหารปลอดภัย มีทั้งปลาปิ้ง ลาบปลาสุก ก้อยหอยสุก อาหารดีของท้องถิ่น เพื่อนำไปแนะนำให้ประชาชนได้รับประทาน.


pageview  1141560    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved