HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 12/05/2560 ]
หมอไทยเจ๋งรักษามะเร็ง-หัวเราะบำบัด ควบคู่การฉีดด้วยความเย็น

 นายแพทย์สิทธา ลิขิตนุกูล แพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยด้านเวชปฏิบัติองค์รวมเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลฟูด้า สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลุกลามระยะสุดท้าย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยืดอายุผู้ป่วยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยเริ่มการบรรยายในกลุ่มผู้สูงอายุ สสจ.อำนาจเจริญ ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเตรียมความพร้อมมาหัวเราะบำบัดกัน คนไข้จะต้องมีความหวัง การหัวเราะบำบัดเป็นการรักษาเพื่อควบคู่กับการรักษามะเร็ง ด้วยระบบการฉีดความเย็นเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ชั้นสูง จะไม่ทรมานเหมือนกับการรักษาแบบเก่าๆ ซึ่งโรงพยาบาลฟูด้าได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีนี้กับแพทย์หลายๆประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และล่าสุดคือประเทศไทย ซึ่งตนจะนำความรู้เหล่านั้นมาจัดสัมมนาเชิงสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการรักษาเบื้องต้นด้วยการหัวเราะบำบัดเครียด แนวทางหัวเราะบำบัดเพื่อการรักษา ในจังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี ชลบุรี และสงขลา ต่อไป.


pageview  1141560    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved