HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 09/03/2560 ]
สธ.ตั้งเป้าลดป่วย-ตายวัณโรค

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของไทยระหว่างผู้บริหาร 18 หน่วยงาน ว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของโลกและไทย โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงที่สุดใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคสูง กลุ่มที่มีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และกลุ่มที่มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง แต่ละปีไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน ที่สำคัญคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 4,500 คน สธ.จึงได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุขเพื่อลดป่วยและตายจากวัณโรคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติปี 2560-2564 ตั้งเป้าลดอุบัติการณ์วัณโรคอย่างน้อยร้อยละ 12.5 ต่อปี ให้เหลือผู้ป่วยวัณโรค 88 ต่อประชากรแสนคนเมื่อสิ้นปี 2564.


pageview  1141653    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved